Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
EuropeanIssuers

Η EALIC και η UNIQUE, δύο οργανώσεις που αντιπροσώπευαν την τεράστια πλειοψηφία των εισηγμένων εταιρειών σε ολόκληρη την Ευρώπη, αποφασίστηκε να συγχωνευθούν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες τον Ιανουάριο του 2008.

Έτσι, από τον Μάρτιο του 2008 ο νέος φορέας είναι γνωστός ως “EuropeanIssuers” (Ευρωπαϊκές Εισηγμένες).  Περιλαμβάνει ενώσεις (και εταιρείες) από 14 χώρες της ΕΕ με περίπου 9,200 εισηγμένες με συνολική κεφαλαιοποίηση περίπου €8,500 δις.  Πρόεδρος είναι ο τέως Πρόεδρος της EALIC, Jacques Schraven. Ο John Pierce, τέως Πρόεδρος της UNIQUE και Διευθύνων Σύμβουλος της Quoted Companies Alliance (Συμμαχία Εισηγμένων Εταιρειών του Η.Β.), και ο Rudiger von Rosen, Διευθύνων Σύμβουλος του Deutsches Aktieninstitut (Γερμανικό Ινστιτούτο Μετοχών) είναι Aντιπρόεδροι μαζί με τον Jean Martin Folz Πρόεδρο του AFEP (μίας από τις Γαλλικές Ενώσεις Εισηγμένων), και τον Luca Garavoglia, Πρόεδρο της Εταιρείας Davide Campari Milano.

Τα γραφεία της EuropeanIssuers στεγάζονται στις Βρυξέλλες με Γραμματέα την κ. Dorien Fransens, πρώην Γενική Γραμματέα της EALIC.

Αμφότερες εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε θέματα σχετικά με το δίκαιο των αγορών και το ρυθμιστικό-νομικό πλαίσιο για τις εταιρείες οι τίτλοι των οποίων εισάγονται προς δημόσια διαπραγμάτευση στην Ε.Ε. Χαρακτηριστικά θέματα ενδιαφέροντος συνιστούν τα δικαιώματα μετόχων, η εταιρική διακυβέρνηση, ο διακανονισμός και η εκκαθάριση, καθώς και η χρηματοοικονομική πληροφόρηση και οι λογιστικοί έλεγχοι.


ΛΙΣΤΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ EUROPEAN ISSUERS

Αυστρία
Aktienforum - Austrian Federation of Equity-Issuers and Investors http://www.aktienforum.org/1.html
Βέλγιο
Association Belge des Sociétés Cotées (ASBC) – Belgische Vereniging van Beursgenoteerde Vennootschappen (VZW) – (ABSC – BVBV)

-----

Βουλγαρία    
Bulgarian Industrial Capital Association (BICA)

www.bica-bg.org/english

Γαλλία

Association Française des Entreprises Privées – (AFEP)
Association Nationale des Sociétés par Actions – (ANSA)
MiddleNext


http://www.ansa.fr/   http://www.middlenext.com/ 

Γερμανία
Deutsches Aktieninstitut e.V. (DAI) www.dai.de
Ελβετία
        Industrie Holding www.industrie-holding.ch 
Ελλάδα
Union of Listed Companies (ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.)  www.eneiset.gr 
Ηνωμένο Βασίλειο
Quoted Companies Alliance (QCA) www.qcanet.co.uk
Ισπανία
Emisores Españoles http://www.xn--emisoresespaoles-iub.es/
Ιταλία
Associazione fra le società italiane per azioni (ASSONIME) http://www.assonime.it/AssonimeWEB/
Κύπρος
Σύνδεσμος Δημόσιων Εταιρειών Κύπρου (ΣΥ.Δ.Ε.Κ.) -----
Ολλανδία
Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO) https://www.veuo.nl/
Πολωνία
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) http://www.seg.org.pl/
Φινλανδία    
Finnish Foundation for Share Promotion http://www.porssisaatio.fi/en/


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ