Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Ιστορικό - Σκοπός
Ιστορικό


Την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2005 διενεργήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εισηγμένων Εταιρειών Χ.Α., στη διάρκεια της οποίας αποφασίστηκε παμψηφεί η λύση και θέση του υπό εκκαθάριση, με σκοπό την συνένωσή του με την Ε.Ε.Ε.Χ.Α. Η κ. Αγγελική Πετρουλάκη, Γενική Διευθύντρια του Σ.ΕΙΣ.ΕΤ., ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση για την απόφασή της να παραιτηθεί.

Στην συνέχεια, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Εταιρειών Εισηγμένων στο Χ.Α. την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2005, ανακοινώθηκε επίσημα η δημιουργία ενός νέου ενιαίου φορέα εκπροσώπησης των εταιρειών με μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α., η Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών Χ.Α. (ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.), η οποία προέκυψε από τη συνένωση των δύο οργανώσεων, Σ.ΕΙΣ.ΕΤ. και Ε.Ε.Ε.Χ.Α.

Ο νεοϊδρυθείς φορέας εκπροσωπεί άνω των 150 εταιρειών που αντιπροσωπεύουν το 80% περίπου της κεφαλαιοποίησης του Χ.Α. ο οποίος θα εκπροσωπείται από τον κ. Παναγιώτη Δράκο, Πρόεδρο Εκτελεστικής Επιτροπής.

Στη διάρκεια της ανοιχτής συνεδρίασης ομίλησαν ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Πέτρος Δούκας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κ. Αλέξιος Πιλάβιος και ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σπύρος Καπράλος, οι οποίοι συνεχάρησαν τους εκπροσώπους των δύο οργανώσεων για τη θετική κατάληξη των προσπαθειών τους για την συνένωση των δύο φορέων και τόνισαν ότι προσβλέπουν στην συνέχιση της έως σήμερα εποικοδομητικής συνεργασίας με τη νέα Διοικούσα Επιτροπή, προς όφελος της Κεφαλαιαγοράς.

Ομίλησαν επίσης οι κ.κ. Νικόλαος Ταβουλάρης, Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Χ.Α., Ειρήνη Αθανασιάδου, Πρόεδρος του Σ.ΕΙΣ.ΕΤ., και Οδυσσέας Κυριακόπουλος, Πρόεδρος του Σ.Ε.Β., οι οποίοι τόνισαν ότι η ένωση των δύο φορέων κρίθηκε αναγκαία και εξέφρασαν την πεποίθηση ότι θα προσδώσει σε αποτελεσματικότητα στην εκπροσώπηση των εισηγμένων εταιρειών.

 

Σκοπός της ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ. (άρθρο 2 του Καταστατικού) είναι:

η δια της συστηματικής επικοινωνίας των μελών της διαμόρφωση θέσεων επί θεμάτων που αφορούν την συμμετοχή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) και την Κεφαλαιαγορά γενικότερα και η διατύπωση προτάσεων προς το ΧΑ, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και άλλες αρμόδιες Αρχές και φορείς και
η εκπροσώπηση των μελών της Ένωσης στις Αρχές και τους φορείς της προηγουμένης περιπτώσεως, όπως επίσης στις Διοικητικές και Δικαστικές Αρχές και στις Τράπεζες, σε σχέση με τα κοινού ενδιαφέροντος θέματα της παραγράφου αυτής.

Η Ένωση θα επιδιώκει την συναίνεση των μελών της για την υποστήριξη μιας θέσης ή για την διαχείριση των υποθέσεών της. Η Ένωση θα λαμβάνει υπ’όψη της τα αιτιολογημένα ενδιαφέροντα των μελών της.  Αν δεν έχουν ευοδωθεί όλες οι λογικές προσπάθειες εξεύρεσης κοινής θέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του καταστατικού, μόνον τότε η Ένωση αποφασίζει δια ψηφοφορίας μεταξύ των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών.Ο ανωτέρω μη κερδοσκοπικός σκοπός μπορεί να επιδιωχθεί ίδια με τους εξής τρόπους:
 
Την μελέτη ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος για τις εταιρίες με εισηγμένες κινητές αξίες σε οργανωμένες αγορές που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας σε τομείς που σχετίζονται με οργανωμένες κεφαλαιαγορές.
Την διοργάνωση επιστημονικών ή επαγγελματικών συναντήσεων, εκδηλώσεων, σεμιναρίων ή συνεδρίων.
Την διαμόρφωση βέλτιστης πρακτικής σε τομείς που άπτονται της λειτουργίας οργανωμένων κεφαλαιαγορών, με την προοπτική της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και την προστασία του επενδυτικού κοινού.
Την ενημέρωση των μελών της για θέματα που αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, το χαρακτήρα τους ως εταιριών με εισηγμένες κινητές αξίες σε οργανωμένες αγορές, ή τη λειτουργία τέτοιων αγορών.
Την εκπροσώπηση των μελών της στις ελληνικές, αλλοδαπές ή διεθνείς αρχές και στους ελληνικούς, αλλοδαπούς ή διεθνείς οργανισμούς.
Την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της και των ανάλογων ή συγγενών ελληνικών, αλλοδαπών ή διεθνών ενώσεων ή οργανισμών.
Την προβολή των θέσεων/απόψεων των μελών της, πάντοτε στο πλαίσιο της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και της προστασίας του επενδυτικού κοινού.
Την συμμετοχή της σε προπαρασκευαστικές εργασίες σχετικά με την κατάρτιση νομοθετικών ή κανονιστικών κειμένων, που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τη δραστηριότητα των μελών της, ή με τη λειτουργία οργανωμένης αγοράς.

 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ