Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Εταιρικές Παρουσιάσεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Έχουμε ενημερώσει όλες τις εισηγμένες εταιρείες σχετικά με τις προτάσεις των εταιρειών Bloomberg και Reuters για την ταυτόχρονη δημοσίευση και από αυτές των εταιρικών πληροφοριών που αποστέλλονται στο Χρηματιστήριο.

Πιστεύουμε ότι η πρόσθετη αυτή πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού είναι προς όφελος των εισηγμένων εταιρειών, γι'αυτό αναδημοσιεύουμε εδώ τις επιστολές τις οποίες μας απέστειλαν οι ως άνω εταιρείες.

Επιστολή Bloomberg

Επιστολή Reuters

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι, στα πλαίσια των προσπαθειών για την κατά το δυνατόν αρτιότερη εξυπηρέτηση των μελών του, εξετάσαμε και σας παρουσιάζουμε εναλλακτικές λύσεις για την διενέργεια των εταιρικών σας παρουσιάσεων:

  • Ιστορική Αίθουσα Χ.Α.
    Η ιστορική αίθουσα του Χ.Α διατίθεται για εταιρικές παρουσιάσεις με ένα πάγιο κόστος ενοικίασης, συν ορισμένα επιπλέον έξοδα (υπερωρίες υπαλλήλων Χ.Α., catering κ.α.). Το ποσό αυτό είναι δυνατόν να επιμερισθεί σε 3-4 μέλη, εφόσον προγραμματιστεί να διενεργηθεί η παρουσίασή τους κατά την ίδια ημέρα και ώρα.
  • Αλλοι φορείς 
    H E.Θ.Ε., ο ΣΜΕΧΑ και ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χρηματιστηριακό χώρο, αναλαμβάνουν τη διοργάνωση εταιρικών παρουσιάσεων.             

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Παρουσίαση της Εταιρείας σας.

Στις παρουσιάσεις, που διοργανώνει μόνη της μια εισηγμένη έχει την ελευθερία του χρόνου να κάνει μια αναλυτική παρουσίαση. Ιδίως σε περιπτώσεις παρουσιάσεων στους Θεσμικούς Επενδυτές θα πρέπει να δώσει αναλυτικές πληροφορίες για τα οικονομικά της – όχι μόνον για την φετινή χρονιά αλλά για τα τελευταία 3 χρόνια.

Αντίθετα, σε «ομαδικές» παρουσιάσεις υπάρχει στενότητα χρόνου. Μέσα στον χρόνο αυτόν είναι δυνατόν να παρουσιαστούν:

·  Σύντομο ιστορικό
· Τα Προϊόντα και οι υπηρεσίες της εταιρείας σας
·  Τα αποτελέσματα της προηγούμενη χρονιάς
·  Οι προοπτικές για την τρέχουσα χρήση
·  Ειδικοί παράγοντες/συνθήκες, που συνηγορούν για την εταιρεία/μετοχή σας

Κείμενο – Διαφάνειες

Η απλούστερη σήμερα μορφή παρουσίασης είναι με laptop. Οι διαφάνειες πρέπει να έχουν ελεγχθεί ώστε να είναι ευανάγνωστες (μεγάλοι χαρακτήρες, σαφείς πίνακες, δυνατά χρώματα).

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στα χρώματα: πολλές παρουσιάσεις γίνονται σε αίθουσες με σχετικά δυνατό φωτισμό με αποτέλεσμα οι διαφάνειες να μην φαίνονται καθόλου.

Είναι χρήσιμο την παρουσίαση σας να την εγγράψετε και σε CD, για τις περιπτώσεις ατυχημάτων.

Ακροατήριο

Το ακροατήριο συνήθως αποτελείται από θεσμικούς επενδυτές, ΑΧΕ, ΕΛΔΕ, τράπεζες, ιδιώτες επενδυτές, δημοσιογράφους.

Η Εταιρεία σας θα πρέπει:

·   Να στείλει ένα τουλάχιστον Δελτίο Τύπου 10 ημέρες και το ίδιο ή διαφορετικό 2 ημέρες πριν από την παρουσίαση
·   Να μοιράσει ένα άλλο Δελτίο Τύπου την ημέρα της παρουσίασης.


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ