Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την 4η Ευρωπαϊκή Οδηγία κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

Το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) και το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνουν την έναρξη νέου προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τίτλο «4η Ευρωπαϊκή Οδηγία κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας» στις 11 Απριλίου 2016.

Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο Πρόγραμμα το οποίο επιδιώκει να προσφέρει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να κατανοήσει πλήρως τις διατάξεις της 4ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς και τις διαφορές της συγκριτικά με την 3η Ευρωπαϊκή Οδηγία, η οποία καταργείται. Επιπλέον, το Πρόγραμμα παρουσιάζει το νέο Κανονισμό (ΕΕ) 2015/847 περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών, καθώς και το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση του αγώνα κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Προγράμματος γίνονται σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη με πολύχρονη εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο και στην προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το Πρόγραμμα δομείται σε τρεις (3) εκπαιδευτικές ενότητες, οι οποίες συνολικά αντιστοιχούν σε 30 ώρες εκπαίδευσης και έχουν κατανεμηθεί σε δύο (2) εκπαιδευτικές εβδομάδες. Την πρώτη εκπαιδευτική εβδομάδα αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θεωρία, ερωτήσεις, ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων (case studies), καθώς και το προτεινόμενο σχέδιο μελέτης. Τη δεύτερη εκπαιδευτική εβδομάδα πραγματοποιείται μία σύγχρονη τηλεδιάσκεψη με τους εισηγητές του Προγράμματος, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Οι συμμετέχοντες εξετάζονται στη διδακτέα ύλη, μέσω διαγωνίσματος που τους ανατίθεται ηλεκτρονικά. Κάθε συμμετέχων στο Πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί καθημερινά με τους εισηγητές χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας (forum). Με την επιτυχή περάτωση του Προγράμματος ο σπουδαστής αποκτά Πιστοποιητικό στην 4η Ευρωπαϊκή Οδηγία κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

Η υποβολή των αιτήσεων διαρκεί έως τις 4 Απριλίου 2016.

Προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δημοσιεύονται τα Δελτία Τύπου για τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα Θέματα Σύγκρουσης Συμφερόντων και στην Κανονιστική Συμμόρφωση, τα οποία ξεκινούν 1 και 22 Φεβρουαρίου 2016 αντίστοιχα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.compliance.econ.uoa.gr/ .

Προγράμματα Σεμιναρίων Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η Υπηρεσία Εκπαίδευσης / Πιστοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει ετοιμάσει τον νέο κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και των προπαρασκευαστικών για τις εξετάσεις πιστοποιήσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σεμιναρίων τα οποία θα διεξαχθούν την περίοδο Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διεξαγωγή των σεμιναρίων (περίοδος υποβολής αιτήσεων, δομή προγραμμάτων, εισηγητές, δίδακτρα συμμετοχής κ.ά.) μπορείτε να βρείτε εδώ για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια Χρηματιστηρίου Αθηνών και εδώ για τα προπαρασκευαστικά σεμινάρια των εξετάσεων πιστοποίησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) και το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνουν την έναρξη προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την Αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, στις 26 Οκτωβρίου 2015.

Επιδίωξη του Προγράμματος είναι η παροχή προς τους εκπαιδευόμενους της δυνατότητας να κατανοήσουν τις έννοιες και το κανονιστικό πλαίσιο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και στη συνέχεια η μετάδοση προς αυτούς βασικών εργαλείων και μεθόδων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ανάλογων φαινομένων. Η εν λόγω γνώση είναι αναγκαία προκειμένου οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που έχει προκαλέσει η πολυπλοκότητα των αγορών, να αντιμετωπίζουν τους επιχειρηματικούς κινδύνους και να εξασφαλίζουν βιώσιμη λειτουργία.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Προγράμματος γίνονται σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη στην κανονιστική συμμόρφωση και στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, με πολύχρονη εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο και στην προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το Πρόγραμμα δομείται σε επτά (7) διδακτικές ενότητες και διαρκεί επτά (7) εβδομάδες. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει εφαρμοσμένη ανάλυση, ερωτήσεις, ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων και συνοδεύεται από προτεινόμενο σχέδιο μελέτης. Οι συμμετέχοντες εξετάζονται στη διδακτέα ύλη, μέσω διαγωνίσματος και εργασιών που τους ανατίθενται ηλεκτρονικά και έχουν τη δυνατότητα καθημερινής επικοινωνίας με τους εισηγητές, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Με την επιτυχή περάτωση του Προγράμματος κάθε σπουδαστής αποκτά Πιστοποιητικό για το Ξέπλυμα Χρήματος και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας.

Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 20 Οκτωβρίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.compliance.econ.uoa.gr.

Πρόγραμμα εκπαίδευσης για την κανονιστική συμμόρφωση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) και το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνουν την έναρξη του 6ου κύκλου του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Κανονιστική Συμμόρφωση, στις 28 Σεπτεμβρίου 2015.

Το Πρόγραμμα επιδιώκει να προσφέρει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να κατανοήσει το βασικό ρόλο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τους κινδύνους και τις επιπτώσεις από τη μη συμμόρφωση, και στη συνέχεια να μεταδώσει βασικά εργαλεία για την ορθότερη οργάνωση της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε μια εταιρεία. Η εν λόγω γνώση είναι αναγκαία προκειμένου οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που έχει προκαλέσει η πολυπλοκότητα των αγορών, να αντιμετωπίζουν τους επιχειρηματικούς κινδύνους και να εξασφαλίζουν βιώσιμη λειτουργία.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Προγράμματος γίνονται σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη στην Κανονιστική Συμμόρφωση με πολύχρονη εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο και στην προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το Πρόγραμμα δομείται σε έξι (6) διδακτικές ενότητες και διαρκεί επτά (7) εβδομάδες. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει εφαρμοσμένη ανάλυση, ερωτήσεις, ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων και συνοδεύεται από προτεινόμενο σχέδιο μελέτης. Οι συμμετέχοντες εξετάζονται στη διδακτέα ύλη, μέσω διαγωνίσματος και εργασιών που τους ανατίθενται ηλεκτρονικά και έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν καθημερινά με τους εισηγητές, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας. Με την επιτυχή περάτωση του Προγράμματος ο σπουδαστής αποκτά Πιστοποιητικό Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 23 Σεπτεμβρίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.compliance.econ.uoa.gr/.

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για το Ξέπλυμα Χρήματος και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας

Αναδημοσιεύουμε ανακοίνωση τύπου από το Πανεπιστήμιο Αθηνών η οποία αφορά την έναρξη στις 27 Απριλίου 2015 του Προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την Αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την κανονιστική συμμόρφωση

Αναδημοσιεύουμε δελτίο τύπου του Πανεπιστημίου Αθηνών για την πραγματοποίηση προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την κανονιστική συμμόρφωση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.compliance.econ.uoa.gr/.

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για το Ξέπλυμα Χρήματος και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας

Το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) και το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνουν την έναρξη προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την Αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, στις 3 Νοεμβρίου 2014. Η υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 30 Οκτωβρίου 2014.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.compliance.econ.uoa.gr, ενώ εδώ θα δείτε το Δελτίο Τύπου.

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα

Ο νέος κύκλος του Προγράμματος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με τίτλο «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα» θα ξεκινήσει στις 13 Οκτωβρίου 2014. Διοργανώνεται από το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) και το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 
Το Πρόγραμμα επιδιώκει να προσφέρει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να κατανοήσει το βασικό ρόλο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε ένα χρηματοοικονομικό οργανισμό, τους κινδύνους και τις επιπτώσεις από τη μη συμμόρφωση, και στη συνέχεια να μεταδώσει βασικά εργαλεία για την ορθότερη οργάνωση της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε μια εταιρεία. Η εν λόγω γνώση είναι αναγκαία καθώς συμβάλλει στην ασφάλεια του οργανισμού και στην πρόληψη ανεπιθύμητων καταστάσεων, που θα έβλαπταν τη λειτουργία και το κύρος του, αλλά και ατομικά τους εργαζόμενους.
 
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Προγράμματος γίνονται σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη στην Κανονιστική Συμμόρφωση με πολύχρονη εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο. Η δομή του έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να απαντά στις τρέχουσες προκλήσεις και εξελίξεις. Αναλυτικότερα, το Πρόγραμμα δομείται σε έξι (6) διδακτικές ενότητες και διαρκεί επτά (7) εβδομάδες. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει εφαρμοσμένη ανάλυση, ερωτήσεις, ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων και συνοδεύεται από προτεινόμενο σχέδιο μελέτης. Οι συμμετέχοντες εξετάζονται στη διδακτέα ύλη, μέσω διαγωνίσματος που τους ανατίθεται ηλεκτρονικά και έχουν τη δυνατότητα καθημερινής επικοινωνίας με τους εισηγητές για οποιεσδήποτε απορίες προκύπτουν, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Με την επιτυχή περάτωση του Προγράμματος ο σπουδαστής αποκτά Πιστοποιητικό Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
 
Σημειώνεται ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα ολοκληρώνεται την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.compliance.econ.uoa.gr/.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον Εσωτερικό Έλεγχο

Από το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) και το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών λάβαμε ενημέρωση για το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον Εσωτερικό Έλεγχο που διοργανώνουν για δεύτερη χρονιά  και το οποίο προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2014.
 
Το Πρόγραμμα επιδιώκει να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς και των στελεχών για την απόκτηση ουσιαστικών γνώσεων και εφαρμογών στον Εσωτερικό Έλεγχο. Υλοποιείται σε συνεργασία με την ΕΥ Ελλάδος, έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης (HACFE), του Ινστιτούτου Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής (ISACA Athens Chapter) και της SAS Institute, ενώ εντάσσεται στο “Educational Partner Scheme” της Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).
 
Ο Εσωτερικός Έλεγχος, ασκούμενος σωστά εντός της επιχείρησης, προσθέτει αξία και υλοποιεί με συνέπεια και επιτυχία τη στρατηγική που χαράσσει η επιχείρηση. Για αυτό, το Πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να παρέχει εκπαίδευση σε επιχειρηματικά στελέχη, σε θεωρητικό και σε πρακτικό υπόβαθρο, σε συστήματα και πρακτικές εσωτερικού ελέγχου, στη διαχείριση κινδύνων, στην αντιμετώπιση της απάτης, στις δεξιότητες ελέγχου για προηγμένα πληροφοριακά συστήματα και στις εξειδικευμένες πρακτικές ελέγχου, που είναι πλέον απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.
 
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει 10 διδασκόμενα μαθήματα (8 υποχρεωτικά και 2 επιλογής από σειρά προσφερόμενων μαθημάτων), δίμηνη πρακτική εξάσκηση στον Εσωτερικό Έλεγχο, καθώς και συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας. Έχει διετή διάρκεια και η διδασκαλία πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα. Η επιτυχής περάτωση του Προγράμματος οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού στον Εσωτερικό Έλεγχο, καθώς και στην πιστοποίηση CICA από το Institute for Internal Controls (ΗΠΑ), ενώ προετοιμάζει ουσιαστικά τους συμμετέχοντες και για άλλες πιστοποιήσεις Εσωτερικού Ελέγχου, όπως CIA, CFE και CISA.
 
Σημειώνεται ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα διαρκεί έως τις 15 Δεκεμβρίου 2013, ενώ τα δίδακτρα μπορούν να καλυφθούν εξ ολοκλήρου μέσω του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ. Πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από το αναλυτικό έντυπο και από την ιστοσελίδα www.ia.econ.uoa.gr.

Σεμινάρια της ΕΧΑΕ για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013

Η Υπηρεσία Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών μας ενημέρωσε για τα ακόλουθα εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013:

- Διαχείριση Σύνθετων Έργων με χρήση του MS Project 2010
- Internal Control Έλεγχος για μη ελεγκτές!
- Η αγορά των ETFs
- Βελτιώσου στη Διαπραγμάτευση με 7 κινήσεις
- Βασικές αρχές Διοίκησης Έργων
- Αγορά και Χρηματιστήρια Εμπορευμάτων
- Αποτελεσματική Αντιμετώπιση της Απάτης
- Στρατηγικές Διαχείρισης με συνδυασμό Candlesticks και Options
- Εκπαιδεύστε Αποτελεσματικά τους Συνεργάτες σας
- Εφαρμοσμένη Τεχνική Ανάλυση
- Διαχείριση Λειτουργικών Κινδύνων
- Βασικές αρχές Σεμιναρίου «Ανταμοιβή για καταγγελία της διαφθοράς»
- Παράγωγα Προιόντα και Στρατηγικές Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου
- Μεθοδολογία Εσωτερικού Ελέγχου. Risk-based ή ένα βήμα πιο μπροστά;
- Εισαγωγικό Σεμινάριο στις Επενδύσεις!
- Γίνε COACHER - για τους Ανθρώπους σου - Προχωρήστε Μαζί!

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν λεπτομέρειες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ase.gr/content/gr/ann.asp?AnnID=171061.

Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Κανονιστική Συμμόρφωση

Tο Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής και το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών του Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνουν εκ νέου το Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με τίτλο «Η Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα» (έναρξη 21 Οκτωβρίου 2013).

Ακολουθεί η ενημέρωση που μας στάλθηκε και επισημαίνεται ότι περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.compliance.econ.uoa.gr.

Το Πρόγραμμα επιδιώκει να προσφέρει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να κατανοήσει το βασικό ρόλο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε ένα χρηματοοικονομικό οργανισμό, τους κινδύνους και τις επιπτώσεις από τη μη συμμόρφωση, και στη συνέχεια να μεταδώσει βασικά εργαλεία για την ορθότερη οργάνωση της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε μια εταιρεία. Η εν λόγω γνώση είναι αναγκαία καθώς συμβάλλει στην ασφάλεια του οργανισμού και στην πρόληψη ανεπιθύμητων καταστάσεων, που θα έβλαπταν τη λειτουργία και το κύρος του, αλλά και ατομικά τους εργαζόμενους.
 
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Προγράμματος γίνονται σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη στην Κανονιστική Συμμόρφωση με πολύχρονη εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο και στην προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η δομή του έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να απαντά στις τρέχουσες προκλήσεις και εξελίξεις. Αναλυτικότερα, το Πρόγραμμα δομείται σε έξι (6) διδακτικές ενότητες και διαρκεί επτά (7) εβδομάδες. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει εφαρμοσμένη ανάλυση, ερωτήσεις, ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων και συνοδεύεται από προτεινόμενο σχέδιο μελέτης. Οι συμμετέχοντες εξετάζονται στη διδακτέα ύλη, μέσω διαγωνίσματος που θα τους ανατίθεται ηλεκτρονικά και έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν καθημερινά με τους εισηγητές για οποιεσδήποτε απορίες προκύπτουν, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας. Με την επιτυχή περάτωση του Προγράμματος ο σπουδαστής αποκτά Πιστοποιητικό Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Σεμινάρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μας ενημέρωσε για τρία πολύ ενδιαφέροντα σεμινάρια που διοργανώνει το Εργαστήριο ELTRUN τον Ιούλιο 2013:

1. eCommerce for Beginners: Παρασκευή 5 - Σάββατο 6 Ιουλίου 2013 [πατήστε εδώ για πληροφορίες και πρόγραμμα]
2. Advanced eCommerce: Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013 [πατήστε εδώ για πληροφορίες και πρόγραμμα]
3. Online Marketing & Selling στον κλάδο Υγείας: Παρασκευή 19 - Σάββατο 20 Ιουλίου 2013 [πατήστε εδώ για πληροφορίες]

Το ELTRUN είναι το μοναδικό θεσμοθετημένο Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα (ΦΕΚ 181/2001) με περισσότερα από 25 μέλη ερευνητές και ειδικούς επιστήμονες και λειτουργεί από το 2000 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εκπονήσει πάνω από 100 μελέτες / έρευνες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και έχει εκπαιδεύσει πάνω από 4.000 στελέχη σε θέματα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το site του ELTRUN στο http://www.eltrun.gr/ ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210-8303663 με την κ. Κελεπούρη.

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την κανονιστική συμμόρφωση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Tο Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής και το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών του Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνουν πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τίτλο «Η κανονιστική συμμόρφωση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα», το οποίο θα ξεκινήσει στις 13 Μαΐου 2013.  Ακολούθως παραθέτουμε το κείμενο ενημέρωσης που μας στάλθηκε και επισυνάπτουμε την σχετική πληροφόρηση για το εν λόγω πρόγραμμα, ενώ πληροφορίες μπορούν να αντληθούν και από την ιστοσελίδα www.compliance.econ.uoa.gr

Το Πρόγραμμα επιδιώκει να προσφέρει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να κατανοήσει το βασικό ρόλο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, τους κινδύνους και τις επιπτώσεις από τη μη συμμόρφωση, και στη συνέχεια να μεταδώσει βασικά εργαλεία για την ορθότερη οργάνωση της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε μια εταιρεία (π.χ. υπόδειγμα υπολογισμού κινδύνου, εγχειριδίου κανονιστικής συμμόρφωσης, πλάνου ετησίων ελέγχων). Η εν λόγω γνώση είναι αναγκαία προκειμένου οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που έχει προκαλέσει η πολυπλοκότητα των αγορών, να αντιμετωπίζουν τους επιχειρηματικούς κινδύνους και να εξασφαλίζουν βιώσιμη λειτουργία.
 
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Προγράμματος γίνονται σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη στην Κανονιστική Συμμόρφωση με πολύχρονη εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο και στην προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η δομή του έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να απαντά στις τρέχουσες προκλήσεις και εξελίξεις. Αναλυτικότερα, το Πρόγραμμα δομείται σε έξι διδακτικές ενότητες και διαρκεί επτά εβδομάδες. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει εφαρμοσμένη ανάλυση, ερωτήσεις, ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων και συνοδεύεται από προτεινόμενο σχέδιο μελέτης. Οι συμμετέχοντες εξετάζονται στη διδακτέα ύλη, μέσω διαγωνίσματος και εργασιών που θα τους ανατίθενται ηλεκτρονικά και έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν καθημερινά με τους εισηγητές για οποιεσδήποτε απορίες προκύπτουν, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας. Με την επιτυχή περάτωση του Προγράμματος ο σπουδαστής αποκτά Πιστοποιητικό Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
 
Σημειώνεται ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα αρχίζει στις 8 Απριλίου 2013 και ολοκληρώνεται στις 26 Απριλίου 2013.

Σεμινάρια της ΕΧΑΕ

Από την Υπηρεσίας Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών λάβαμε ενημέρωση σχετικά με το νέο πρόγραμμα σεμιναρίων για Αθήνα και Θεσσαλονίκη που οργανώνει ο Όμιλος ΕΧΑΕ. Σας παραθέτουμε το λινκ στο οποίο θα βρείτε τις σχετικές πληροφορίες:

http://www.ase.gr/content/gr/ann.asp?AnnID=162379

Πρόγραμμα σεμιναρίων της ΕΧΑΕ για το 2011

Αναδημοσιεύουμε το Δελτίο Τύπου της ΕΧΑΕ με το πρόγραμμα σεμιναρίων της για το 2011.

Σεμινάριο Εκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση

Ενόψει της επικείμενης ψήφισης του σχεδίου νόμου για την «Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις» (http://www.ministryofjustice.gr) το Center for Effective Dispute Resolution στην Αθήνα [http://www.cedr.com] πραγματοποιεί πενθήμερο σεμινάριο εκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας.

Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί την Παρασκεύη 19 και το Σάββατο 20 Νοεμβρίου καθώς και τη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 22, 23 και 24 Νοεμβρίου από τις 9 π.μ. μέχρι τις 5 μ.μ. στον εκπαιδευτικό χώρο του Κέντρου (Λεωφ. Πανεπιστημίου 42, β΄και γ΄ όροφος).

 Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο, κατ’ άτομο, ανέρχεται στο ποσό των 1.750 Ευρώ, ενώ στο σεμινάριο θα συμμετέχουν συνολικά 18 άτομα.

Για περισότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Στέλλα Μηλιώτη, τηλ. 210-36.20.274, φαξ: 210-36.26.610, e-mail:  stellam@sae-epe.gr

Δείτε εδώ την αιτιολογική έκθεση.

Φορολογικό Σεμινάριο για τον ΦΠΑ

Φορολογικό σεμινάριο διοργανώνει η Grant Thornton στις 20/2/2010 με θέμα τις τελευταίες αλλαγές στον Φ.Π.Α. όπως ισχύουν από 01/01/2010, μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις που έγιναν με το Ν. 3763/2009 .

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
-  Αλλαγές στον τόπο φορολόγησης των υπηρεσιών αρ. 14 ν. 2859/2000 ( με τις αλλαγές του αρ.22 ν.3763/2009)
-  Συναφείς υποχρεώσεις των υποκειμένων που παρέχουν υπηρεσίες προς επιχειρήσεις του εξωτερικού ή λαμβάνουν υπηρεσίες από επιχειρήσεις του εξωτερικού(ένταξη στο VIES)
-  Αλλαγές στους πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων – αποκτήσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών(χρόνος υποβολής, συναλλαγές που περιλαμβάνονται ή δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες, στοιχεία που λαμβάνονται υπόψιν για την συμπλήρωσή τους)

Ομιλητές του σεμιναρίου θα είναι η κ. Αννα Ρουσάκη, τέως Τμηματάρχης της Διεύθυνσης ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών και ο κ. Σωτήρης Γιούσιος, Tax Partner της Grant Thornton στην Ελλάδα.
Το κόστος συμμετοχής στο σεμιναρίου είναι 200€ και θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της εταιρείας (Ζεφύρου 56, Παλαιό Φάληρο)
Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μπέσσυ Θεοφίλου στο τηλέφωνο 210-72 80 511.

Φορολογικό Σεμινάριο

Η Grant Thornton διοργανώνει σεμινάριο στις 23/1/2010 σχετικά με τις αλλαγές στον Φ.Π.Α. όπως ισχύουν από 1/1/2010, μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις που έγιναν με το Ν. 3763/2009.

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
-  Αλλαγές στον τόπο φορολόγησης των υπηρεσιών αρ. 14 Ν. 2859/2000 ( με τις αλλαγές του αρ.22 Ν.3763/2009)
-  Συναφείς υποχρεώσεις των υποκειμένων που παρέχουν υπηρεσίες προς επιχειρήσεις του εξωτερικού ή λαμβάνουν υπηρεσίες από επιχειρήσεις του εξωτερικού(ένταξη στο VIES)
-  Αλλαγές στους πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων – αποκτήσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών (χρόνος υποβολής, συναλλαγές που περιλαμβάνονται ή δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες, στοιχεία που λαμβάνονται υπόψιν για την συμπλήρωσή τους)
 
Ομιλητές του σεμιναρίου θα είναι η κ. Αννα Ρουσάκη, τέως Τμηματάρχης της Διεύθυνσης ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών και ο κ. Σωτήρης Γιούσιος, Tax Partner της Grant Thornton στην Ελλάδα.
 
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 200€ και θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της εταιρείας (Ζεφύρου 56, Παλαιό Φάληρο).
 
Για δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μπέσσυ Θεοφίλου στο τηλέφωνο 210-72 80 511.

Σεμινάριο για Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Η εταιρεία Advanced Business Process Management (ABPM) οργανώνει ένα σεμινάριο με θέμα: «Eισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και οι διαφορές τους από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα».  Το σεμινάριο θα διεξαχθεί την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 (10:00 - 17:30) στο Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE, Ν. Νικοδήμου 18-20, Αθήνα.

Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να δουν την σχετική ανακοίνωση εδώ, ή να επικοινωνήσουν με την εταιρεία στις κάτωθι διευθύνσεις: 

Advanced Business Process Management
Ηρώων Πολυτεχνείου & Πεντζερίδου 1, 145 65 Αγ. Στέφανος,
Τηλ. 210.62.15.220, Fax 210.62.15.421
e-mail: info@abpm.gr, url: http://www.abpm.gr

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΕΔΕ 6-7/03/2009

Η ΕΕΔΕ, Εθνικός Εταίρος του EFQM, διοργανώνει το μοναδικό στην Ελλάδα πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη CSR How-to workshop.

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή βοήθειας προς τις επιχειρήσεις ως προς την οργάνωση και αξιολόγηση θεμάτων που άπτονται επί του θέματος, παρουσιάζοντας τα πρακτικά εργαλεία για την προετοιμασία του Απολογισμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Δηλώσεις Συμμετοχής έως 24/02/09

Δείτε το ενημερωτικό έντυπο και την αίτηση συμμετοχής.

* Το κόστος μπορεί να καλυφθεί με το 0.45% της επιπλέον εργοδοτικής εισφοράς που καταβάλουν οι εταιρείες για την ενίσχυση των προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ.

Σεμινάριο ΕΧΑΕ 20-22/10/2008

Ενημερωθήκαμε για νέο σεμινάριο από την ΕΧΑΕ σχετικά με το τραπεζικό μάρκετινγκ το οποίο αφορά στελέχη τραπεζών που ασχολούνται με τις πωλήσεις. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί 20-22 Οκτωβρίου και το κόστος συμμετοχής είναι 250 χωρίς ΦΠΑ.

Η υποβολή των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 13/10.

Σεμινάριο ΕΧΑΕ 13-14/10/2008

Η Υπηρεσία Εκπαίδευσης της ΕΧΑΕ μας ενημέρωσε για το σεμινάριο "Εσωτερικός Έλεγχος & Κανονιστική Συμμόρφωση" εισαγωγικού επιπέδου. Η διάρκειά του θα είναι 8 ώρες και το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 250€ χωρίς ΦΠΑ.

Η υποβολή των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 6/10.

Δελτίο Τύπου ΕΧΑΕ: Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Β' Εξαμήνου 2008

Αναδημοσιεύουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΧΑΕ για την περίοδο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2008.

Σεμινάρια της ΕΧΑΕ για Πιστοποιήσεις

Σεμινάρια πιστοποίησης στελεχών στις ειδικότητες "Διαπραγματευτής Αξιών", "Διαπραγματευτής Παραγώγων" και "Εκκαθαριστής / Στέλεχος Γραφείου Υποστήριξης για την Αγορά Παραγώγων του Χ.Α." διενεργούνται από την ΕΧΑΕ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 5/9/2008.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση για τα παραπάνω σεμινάρια.

Σεμινάριο της ΕΧΑΕ

Η υπηρεσία εκπαιδεύσεως της ΕΧΑΕ μας ειδοποιεί για την διεξαγωγή ενός σεμιναρίου με θέμα:

"ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ – ΕΞΑΓΟΡΩΝ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ"

Ημερονηνία διεξαγωγής από 18/6 – 20/6/2008, και τόπος το κτίριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Λ. Αθηνών 110. Τελευταία  ημέρα υποβολής  αιτήσεων:  10/6/2008.

Περισσότερες πληροφορίες αναδημοσιεύονται εδώ.

Σεμινάρια ΕΧΑΕ μηνός Ιουνίου 2008

Η Υπηρεσία  Εκπαίδευσης της ‘ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ  Α.Ε.’ μας ενημέρωσε για το πρόγραμμα εκπαιδευτικών σεμιναρίων μηνός Ιουνίου 2008 που διοργανώνει. Το συνολικό πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Αναλυτικά  το πρόγραμμα  εκπαίδευσης  περιλαμβάνει:
1. COMMODITIES ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ – ΕΞΑΓΟΡΩΝ –ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ
4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ "ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ"

Διεθνής Πιστοποίηση Αναλυτή από την Ένωση Αναλυτών

Ο κύριος Κωνσταντίνος Βέργος, PhD, Πρόεδρος της ΕΕΠΑΜΑ (Eνωση Πιστοποιημένων Αναλυτών Μετοχών και της Αγοράς) μας έστειλε ανακοίνωση της Ένωσης Αναλυτών για την διεθνή πιστοποίηση αναλυτή που μπορεί να τύχει του ενδιαφέροντος στελεχών οικονομικών υπηρεσιών των εισηγμένων εταιριών μας.  Αναδημοσιεύουμε την ανακοίνωση και την αίτηση εγγραφής. 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MiFID από την GLOBAL TRAINING

Η εταιρεία GLOBAL TRAINING μας ενημερώνει ότι διοργανώνει ένα σεμινάριο για το εν λόγω θέμα.   «Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη χρηματιστηριακών εταιρειών, τραπεζών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρειών επενδυτικής διαμεσολάβησης, εταιρειών συμβούλων, λογιστές, ελεγκτές και νομικούς με ειδίκευση στο χρηματοοικονομικό δίκαιο.»  

Ενδιαφέρει έμμεσα και τις εισηγμένες εταιρείες και για αυτό παρουσιάζουμε εδώ την πλήρη περιγραφή της εκδήλωσης αυτής.  Εξ άλλου αναγνώστες της ιστοσελίδας δεν είναι μόνο οι εισηγμένες όπως φαίνεται και από την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας που δημοσιεύουμε για ενημέρωσή σας κάθε εβδομάδα. 

ΠΕΡΙ MiFID
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ MiFID 16-17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007
ENROLLMENT FORM

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΧΑΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Λάβαμε γνώση και σας ενημερώνουμε για τρία πολύ ενδιαφέροντα σεμινάρια που θα διεξαχθούν τις προσεχείς ημέρες.

Το πρώτο διοργανώνεται από την ΕΧΑΕ

Αφορά τον κλάδο των Hedge Funds και τις επενδυτικές στρατηγικές τους.
Εισηγητής θα είναι ο κύριος Νικόλαος Κεφαλληναίος.
Ημερομηνία διεξαγωγής: 22-28 Οκτωβρίου 2007.
Ώρες 17:30 - 21:30.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Στα επόμενα δύο σεμινάρια διοργανώτρια είναι η Νομική Βιβλιοθήκη.

Το πρώτο σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη λογιστηρίων  και σκοπό έχει την εξοικείωση όσων θα συμμετάσχουν σε αυτό με τις έννοιες και τη φιλοσοφία των ΔΠΧΠ.
 Εισηγητής θα είναι ο κύριος Διονύσης Φάκος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής.
 Ημερομηνία διεξαγωγής: 7-19 Δεκεμβρίου 2007.
Κάθε Δευτέρα & Τετάρτη 17:00 - 21:00

Το δεύτερο σεμινάριο απευθύνεται σε ευρύτερο κοινό και σκοπός του είναι η ενημέρωση για θέματα που άπτονται της Τελωνειακής – Φορολογικής Νομοθεσίας.
Εισηγητής θα είναι ο κύριος Αγγελος Λυμπέρης, Τελωνειακός Υπάλληλος, στέλεχος της Δασμολογικής Δ/νσης του Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών.
Ημερομηνία διεξαγωγής: Παρασκευή, Σάββατο & Δευτέρα 2, 3 & 5 Νοεμβρίου 2007.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (ΕΙΕΕ)

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών διοργανώνει δυο σεμινάρια για τα οποία και σας ενημερώνουμε:

Εδώ θα βρείτε λεπτομέρειες για το Certified Internal Auditor, Review Crash Course 30.07 – 03.08
Και εδώ θα βρείτε λεπτομέρειες για το Facilitating Results Using Control Self Assessment 15 - 16.10.2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ

Από τις εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ λάβαμε ειδοποίηση για μια ενδιαφέρουσα σειρά βιβλίων που έχουν πλουτίσει την σειρά Economia Business Media.  Δημοσιεύουμε την σχετική ανακοίνωση για ενημέρωση των εισηγμένων.

Διαβάστε πληροφορίες για τα βιβλία παρακάτω:

«Το Αλφαβητάρι του Επενδυτή – Βασικές Αρχές Επενδύσεων»
«Το Αλφαβητάρι των Οικονομικών – Βασικές Αρχές Οικονομίας»
«Το Αλφαβητάρι του Διευθυντή – Βασικές Αρχές Διοίκησης»
«Το μικρό MBA – Μια πρακτική προσέγγιση στις Βασικές Επιχειρηματικές Δεξιότητες»
«Διαχείρηση Ανθρώπινου Δυναμικού - Όλες οι Απαντήσεις»

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 11-12/6/2007

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τις λεπτομέρειες του σεμιναρίου που διοργανώνεται από την ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ την Δευτέρα 11 και την Τρίτη 12 Ιουνίου 2007 και ώρες 17:00 - 22:00μμ στο Κτίριο της Ναυτεμπορικής (Λένορμαν 205, Κολωνός) καθώς και την αίτηση συμμετοχής. Το παρόν σεμινάριο αφορά στη μεταφορά τεχνογνωσίας σε νέες πρακτικές του Logistics outsourcing σε στελέχη επιχειρήσεων προκειμένου αυτά να καταστούν ικανά  να αξιολογούν και να επιλέγουν 3rd party logistics συνεργάτες.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 29-31/5/2007

Βρείτε εδώ τη θεματολογία και την αίτηση συμμετοχής για το σεμινάριο που διοργανώνει Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με τίτλο «Αποτελεσματικό Σύστημα Αμεσης Λήψης Σωστών Αποφάσεων και Δυναμικής Οργάνωσης». Το σεμινάριο θα διεξαχθεί από 29-31 Μαΐου 2007 και ώρα 17:00-21:00 στο Κτίριο της Ναυτεμπορικής (οδός Λένορμαν 205).

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 24/5/2007

Ακόμα ένα σεμινάριο διοργανώνει Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ με θέμα «Μερική Απασχόληση – Το Πλαίσιο Αμοιβής, Εργασίας και Ασφάλισης» την Πέμπτη 24 Μαΐου 2007 και ώρα 17:00-22:00 στο Κτίριο της Ναυτεμπορικής (οδός Λένορμαν 205). Περισσότερες πληροφορίες καθώς και την αίτηση συμμετοχής θα βρείτε εδώ.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ε.Ε.Π.Α.Μ.Α

Από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Πιστοποιημένων Αναλυτών και Μετόχων και της Αγοράς (Ε.Ε.Π.Α.Μ.Α.) Δρ. Κωνσταντίνο Βέργο, πληροφορηθήκαμε ότι διεξάγονται δυο ενδιαφέροντα σεμινάρια με θέμα
• Συλλογή και Κριτική Ανάλυση Πληροφοριών στις 16 Μαΐου, και
• Αξιολόγηση εταιριών στις 17 Μαΐου.

Τα σεμινάρια αυτά φαίνονται πολύ ενδιαφέροντα για τις εισηγμένες εταιρείες τις οποίες καλούμε να διαβάσουν τις λεπτομέρειες στο Δελτίο Τύπου που δημοσιεύουμε εδώ.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

Διαβάστε εδώ το νέο πρόγραμμα σεμιναρίων που διοργανώνει η Ναυτεμπορική για την περίοδο Μαίου-Ιουνίου 2007. 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ) λάβαμε το Δελτίο Τύπου (εδώ) και την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (εδώ). Τα δημοσιεύουμε για ενημέρωσή σας.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - Εξ'αποστάσεως εκπαίδευση

Το Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει πρόγραμμα ειδίκευσης με τίτλο «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» (CORPORATE GOVERNANCE) διάρκειας 7 μηνών. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Σταύρος Θωμαδάκης.

Το πρόγραμμα είναι υψηλού επιπέδου και απευθύνεται σε στελέχη εισηγμένων εταιρειών, και ειδικότερα σε όσους ασχολούνται στους τομείς των επενδυτικών σχέσεων – σχέσεων με μετόχους, του εσωτερικού ελέγχου, των νομικών θεμάτων, της διαχείρισης κινδύνων, της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και στρατηγικού σχεδιασμού, της εταιρικής διακυβέρνησης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς και σε μέλη του Δ.Σ.

Εδώ θα βρείτε την πρόσκληση συμμετοχής. Ο οδηγός σπουδών του προγράμματος διατίθεται στο link: http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/docs/odigoi_spoudon/corp_govern_1169202437.pdf.

ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΟΥΜ 2007 - Διαγωνισμός δημιουργιών με πολυμέσα

Ο διαγωνισμός, με τίτλο "Ευρώπη: Project Europe" πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ανοικτού Φόρουμ 2007, το οποίο θα διεξαχθεί στις 28-29 Μαρτίου 2007. Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Πρόγραμμα σεμιναρίων Α Εξαμήνου 2007

Δημοσιεύουμε εδώ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του πρώτου εξαμήνου 2007 που διοργανώνει η Ναυτεμπορική. Για πρόσθετες πληροφορίες, παρακαλούμε να αποτανθείτε στην κα. Σοφία Δέδε, τηλ. 210-5198000.

Εδώ θα βρείτε τη θεματολογία και την αίτηση συμμετοχής για το σεμινάριο με τον τίτλο «Συνθήκη της Βασιλείας ΙΙ – Νέο Πλαίσιο – Κανόνες – Επιπτώσεις στη Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων και στην Αξιολόγησή τους από τις Τράπεζες», που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 12 και την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2007 στο κτίριο της Ναυτεμπορικής (οδός Λένορμαν 205).

ΕΕΔΕ - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Α' Εξαμήνου 2007

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος του Α' εξαμήνου 2007, για το οποίο έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε  αναλυτικότερα στο link:

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Β' Εξαμήνου 2006 
  
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στα γραφεία της ΕΕΔΕ
Λεωφόρος Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61, Κάτω Πατήσια, 11144 Αθήνα, 6ος όροφος, Τηλ.: 210 2112000, Fax: 210 2112020, 2112021
e-mail:  open-seminars@eede.gr, open-seminars1@eede.gr Υπόψη: κ. Γ. Σκορδίλη και κ. Α. Χρόνη

ΕΕΠΑΜΑ - Τμήματα προετοιμασίας για διεθνή πιστοποίηση αναλυτών

Λάβαμε την συνημμένη ανακοίνωση που δημοσιεύουμε για το ενδεχόμενο ενδιαφέροντος στελεχών σας για τον δεύτερο κύκλο που αρχίζει στις 23 Ιανουαρίου 2007. Για περισσότερες πληροφορίες και τη δήλωση συμμετοχής επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΕΕΠΑΜΑ, www.hacsa.gr ή επικοινωνήσατε με τον Δρ. Χατζάκη (τηλ. 210-9301200)

E.X.A.E. - Πρόγραμμα εκπαιδευτικών σεμιναρίων

Σειρά σεμιναρίων διοργανώνει η Υπηρεσία  Εκπαίδευσης της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών. Επίσης λειτουργεί η υπηρεσία εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning) στα αγγλικά σε μεγάλη σειρά θεμάτων.

Για πληροφορίες: 
• Τηλεφωνείστε στο 210-3370900 και 3839567
• E-mail στο trainme@adex.ase.gr
• Web http://www.adex.ase.gr/AdexHomeGR/education/main/
 


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ