Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Δραστηριότητα

Στο πεδίο "Κοινοτικές Οδηγίες" μπορείτε να ενημερώνεστε επί των ενεργειών του Συνδέσμου μας σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς Συνδέσμους ανά θέμα.

28.09.2007 - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΠΧΠ ΜΕ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ US GAAP

Η Securities Exchange Commission (SEC) αποδέχθηκε την κατάργηση της διαδικασίας εναρμόνισης των Ευρωπαϊκών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) με τα Αμερικάνικα US Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) για όσες εταιρείες δημοσιεύουν τις οικονομικές  των καταστάσεις στις ΗΠΑ.  Οι Ευρωπαϊκές οργανώσεις εισηγμένων ζήτησαν από την  SEC όπως προχωρήσει ακόμα ένα βήμα και υποκαταστήσει τα Διεθνή ΠΧΠ με τα Πρότυπα όπως υιοθετήθηκαν και εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Θα σας τηρήσουμε ενήμερους για τις εξελίξεις.

Για ενημέρωσή σας δημοσιεύουμε εδώ το σχετικό δελτίο τύπου.  Εδώ δημοσιεύουμε την επιστολή που υπογράψαμε απευθυνόμενοι στην SEC.  Και εδώ δημοσιεύουμε επεξηγηματική επιστολή που απευθύνεται στην SEC και υπογράφεται από τους Νομικούς Συμβούλους Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP στο Παρίσι. 

24.10.2006 - FINANZPLATZ

Λάβαμε το τεύχος Σεπτεμβρίου 2006 του περιοδικού "Finanzplatz" της οργάνωσης DAI (Deutsches Aktieninstitut). Η DAI είναι μέλος της UNIQUE, στην οποία μετέχει και η δική μας Ένωση Εισηγμένων. Δημοσιεύουμε εδώ τα περιεχόμενα του περιοδικού και εδώ μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το περιεχόμενο στην ιστοσελίδα της DAI. Τα άρθρα είναι γραμμένα στα γερμανικά και στα αγγλικά.

Βρήκαμε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα το άρθρο του Προέδρου της Deutsche Boerse, Kurt Viermetz με θέμα "Stock Exchange Consolidation" στην σελίδα 4, καθώς και τα άρθρα στις σελίδες 10, 12, 18 και 26.

12.7.2006 - ΕΠΙΣΤΟΛΗ UNIQUE

Η UNIQUE απηύθυνε επιστολή στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το σχέδιο χρηματοδότησης του Ιδρύματος Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IASB).

7.7.2006 - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. UNIQUE

Την Παρασκευή 7 Ιουλίου διενεργήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. της UNIQUE στη Βιέννη, στην οποία την ΕΝΕΙΣΕΤ εκπροσώπησε ο κ. Παναγιώτης Δράκος.

Δημοσιεύουμε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου της UNIQUE.

16.6.2006 - MARKET VALUE SURVEY

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Εισηγμένων (UNIQUE) της οποίας η οργάνωσή μας είναι μέλος, διοργανώνει μια ενδιαφέρουσα παν-Ευρωπαϊκή έρευνα σε συνεργασία με την RSM International.  Θέμα της είναι η αποτύπωση των παραγόντων που δημιουργούν την Χρηματιστηριακή αξία των εισηγμένων εταιρειών.

Η έρευνα αυτή θα ολοκληρωθεί στις 31 Ιουλίου και τα αποτελέσματά της θα ανακοινωθούν κατά το τέλος του έτους, αποκλειστικά σε όσες εταιρείες συνέβαλαν στη μελέτη με τις απαντήσεις τους.  Εξυπακούεται ότι ουδείς θα γνωρίζει τις επί μέρους απαντήσεις, ούτε η UNIQUE, η ΕΝΕΙΣΕΤ, ούτε οποιοσδήποτε άλλος.

Βρίσκουμε το θέμα πολύ ενδιαφέρον και σας συνιστούμε να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο, ώστε να ενημερωθείτε και στην συνέχεια για τα αποτελέσματα της έρευνας.  Νομίζουμε ότι η σύγκριση της εταιρείας κάθε ενός από εμάς με τις εισηγμένες από πολλές χώρες θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο με εκμεταλλεύσιμα συμπεράσματα.

Περισσότερες πληροφορίες και το κείμενο της έρευνας στα αγγλικά βρίσκονται στο http://www.rsmi.co.uk/UNIQUEsurvey.

16.5.2006 - DISCLOSURE REQUIREMENTS

Παραθέτουμε την επίσημη απάντηση της UNIQUE στο International Accounting Standards Board (IASB) στην διαβούλευση σχετικά με το Exposure Draft 8 (ED8), καθώς και σχετικές επιστολές της QCA προς το IASB και τον Επίτροπο κ. McCreevy.

12.5.2006 CONSOLIDATION OF STOCK EXCHANGES

Παραθέτουμε επιστολές με τις θέσεις της UNIQUE και της EALIC σχετικά με το θέμα "Consolidation of EU Stock Exchanges" που εστάλησαν στους αρμόδιους φορείς.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την επιστολή της EALIC

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την επιστολή της UNIQUE.

10.10.2005 3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ UNIQUE

Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες συνάντηση του Προεδρείου της UNIQUE, όπου προήδρευσε ο κ. John Pierce της Quoted Companies Alliance (Ηνωμένο Βασίλειο).

Η συζήτηση περιστράφηκε στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

Αξιοσημείωτες είναι οι Δέκα Εντολές της QCA σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της Ε.Ε. 2005-2010.

Το κείμενο της Πράσινης Βίβλου θα το βρείτε στην ιστοσελίδα της Europa, http://europa.eu.int/comm/internal_market/finances/docs/actionplan/index/green_el.pdf

18.4.2005 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ UNIQUE

Πραγματοποιήθηκε στις 18 Απριλίου στις Βρυξέλλες η δεύτερη συνάντηση της UNIQUE, κατά την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. και εξελέγη ο πρώτος πρόεδρος Δ.Σ.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση τύπου.

28.1.2005 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ UNIQUE

Πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες η πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της UNIQUE.

Τα θέματα που συζητήθηκαν μεταξύ άλλων, ήταν οι Οδηγίες για την Κατάχρηση Αγοράς, την Εταιρική Διακυβέρνηση και τα Λογιστικά Πρότυπα.

Επίσης, ο Σύνδεσμος Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου (ΣΥ.Δ.Ε.Κ.) έγινε δεκτός ως νέο μέλος της UNIQUE.

28.10.2004 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Πραγματοποιήθηκε στις 28 Οκτωβρίου στο Λονδίνο συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνδέσμων Εισηγμένων Εταιρειών.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε το όνομα της Ένωσης, και αποφασίστηκε να ονομαστεί «UNIQUE – Union of Issuers Quoted in Europe”

ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 - DELISTING AND DEREGISTRATION

Δημοσιεύουμε εδώ κείμενο σχετικό με τη διαδικασία απλοποίησης του delisting and deregistration ευρωπαϊκών εταιρειών με μετοχές εισηγμένες στα χρηματιστήρια των Η.Π.Α., σε συνέχεια κοινής επιστολής που είχε σταλεί στην U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) από την Ευρωπαϊκή Ένωση  Συνδέσμων Εισηγμένων Εταιρειών.

23.4.2004 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Πραγματοποιήθηκε στις 23 Απριλίου στο Παρίσι συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνδέσμων Εισηγμένων Εταιρειών.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν η Κοινοτική Οδηγία για την Εταιρική Διακυβέρνηση και οι υποχρεώσεις των Ευρωπαϊκών εταιρειών που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια των Η.Π.Α.

11.2.2004 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Δημοσιεύθηκε στο φύλλο της 11.2.2004 της εφημερίδας 'Financial Times Deutschland' άρθρο σχετικά με επιστολή που απέστειλε η Ευρωπαϊκή Ένωση Συνδέσμων Εισηγμένων Εταιρειών προς τον William H. Donaldson, Πρόεδρο της Securities and Exchange Commission των ΗΠΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο της δημοσίευσης εδώ.

Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο της επιστολής εδώ.

28.1.2004  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συνδέσμων Εισηγμένων Εταιρειών.

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν οι Κοινοτικές Οδηγίες για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και την Εταιρική Διακυβέρνηση, ο διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Η.Π.Α. σχετικά με το deregistration Ευρωπαϊκών Εταιρειών από το ΝYSE και η σύσταση κοινών Ομάδων Εργασίας για την εξέταση Κοινοτικών Οδηγιών.

7.11.2003 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου στη Ρώμη συνάντηση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συνδέσμων Εισηγμένων Εταιρειών.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν μεταξύ άλλων οι Κοινοτικές Οδηγίες για τα Ενημερωτικά Δελτία, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τη Διαφάνεια Αγοράς.

 


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ