Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Υποχρεώσεις μελών προς την Πολιτεία

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την πολύ επίκαιρη συμβολή του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της ΕΝΕΙΣΕΤ, κ. Κωνσταντίνου Κουκλέλη στην ενημέρωση των μελών μας, με θέμα "Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Φορολογικά Θέματα Εισηγμένων Εταιρειών".

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ε.Κ. ΚΑΙ Χ.Α. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ

Το Δ.Σ. του Χ.Α. σε Δελτίο Τύπου της 21 Ιουλίου 2004 διευκρίνισε ότι, παρά το ότι δημοσιεύτηκε με ημερομηνία 16-6-2004 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον προβλεπόμενο στο ν. 3152/2003 Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών με αποτέλεσμα να καταργηθούν οι σχετικές  με την τιμολογιακή πολιτική του ΧΑ υπουργικές αποφάσεις, δεν αλλάζουν τα επίπεδα χρεώσεων του ΧΑ στα μέλη και τις εισηγμένες, τόσο για την αγορά μετοχών, όσο και για την αγορά παραγώγων.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη 305η συνεδρίασή του της 18.6.2004 ενέκρινε την εγκύκλιο υπ’αριθμ. 20 «Διαδικασία υποβολής των γνωστοποιήσεων που επιβάλλει το π.δ. 51/1992 στα υπόχρεα πρόσωπα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς».
Το κείμενο της εγκυκλίου είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς : www.hcmc.gr
Επισημαίνεται ότι την αρμοδιότητα για την πλήρη εφαρμογή και τον έλεγχο του π.δ. 51/1992 αναλαμβάνει πλέον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το ν. 3152/2003.


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ