Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Σχέδια χωρίς Διαβούλευση

30 Μαΐου 2013 - Πρόταση Οδηγίας για κοινωνικό και περιβαλλοντικό απολογισμό

Δημοσιεύουμε το κείμενο "Proposal for a Directive for disclosure of non-financial information" και παρακαλούμε τις εισηγμένες εταιρείες να μας ενημερώσουν για τις απόψεις τους. Επισημαίνουμε ότι ο πήχης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τον ορισμό μιας εταιρείας ως μεγάλης κατεβαίνει πολύ χαμηλά. Μεγάλες θεωρούνται οι εταιρείες που έχουν προσωπικό 500 ατόμων, κύκλο εργασιών ανώτερο των € 40 εκατομμυρίων και σύνολο ισολογισμού άνω των € 20 εκατ.

26 Μαρτίου 2012 Πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Ανάπτυξης

Το πολυσέλιδο [868 σελίδων] Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Βουλή καλύπτει μια ευρεία γκάμα θεμάτων:
1. Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
2. Νέα Εταιρική Μορφή
3. Σήματα
4. Μεσίτες Ακινήτων
5. Ρύθμιση Θεμάτων Ναυτιλίας
6. Ρύθμιση Θεμάτων Λιμένων και Αλιείας, και
7. Αλλες Διατάξεις

Σπεύδουμε να σας παραθέσουμε την ηλεκτρονική διεύθυνση όπου μπορείτε να το βρείτε, καθώς προσπαθούμε να παραμένουμε πιστοί στην προσπάθειά μας για έγκαιρη ενημέρωση: 

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia?law_id=0ccec515-c335-4ad6-82fb-c27e5831f61f

Φυσικά δεν το έχουμε μελετήσει, αλλά παρατηρούμε με ευχαρίστηση ότι από τις 868 σελίδες του, οι 126 είναι αφιερωμένες σε τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις.

Τα επιμέρους κείμενα έχουν ως εξής:

Αιτιολογική έκθεση                                                              Σελίδες  188
Υπ. Ανάπτυξης                                                                     Σελίδες  434
Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις                   Σελίδες  126
Έκθεση Γεν. Λογιστηρίου Κράτους                                      Σελίδες  41
Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων                        Σελίδες  76 
Ειδική έκθεση συνεπειών ανάπτυξης                                    Σελίδες  3

12 Ιανουαρίου 2012 - Πολυνομοσχέδιο 2012-2015

Το πολυνομοσχέδιο με τίτλο "Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015" κατατέθηκε στην Βουλή από το Υπουργείο Οικονομικών και περιέχει -μεταξύ άλλων- νέες ρυθμίσεις για όσους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο και τα Ταμεία, διατάξεις για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων (δικηγόρων, συμβολαιογράφων, οδικών μεταφορών κ.ά.), για την επιτάχυνση και διευκόλυνση των ιδιωτικοποιήσεων καθώς και για την αποτελεσματικότερη διενέργεια των φορολογικών ελέγχων.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ το Σχέδιο Νόμου και εδώ την Αιτιολογική Έκθεση.

18 Φεβρουαρίου 2011 - Παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο το φορολογικό νομοσχέδιο

Παρουσιάστηκε στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο το φορολογικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την ενημερωτική επιστολή που έστειλε η ΕΝΕΙΣΕΤ στις εισηγμένες όσον αφορά τα πρόστιμα που περιλαμβάνουν οι νέες ρυθμίσεις.

28 Ιανουαρίου 2011 - Το νομοσχέδιο για τα "κλειστά" επαγγέλματα

Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την «αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας και την κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» που αφορά  τα «κλειστά» επαγγέλματα.

Σκοπός του παραπάνω νομοσχεδίου, αναφέρει η συνοδευτική εισηγητική έκθεση, είναι η άρση των περιορισμών στην επαγγελματική ελευθερία.

10 Δεκεμβρίου 2010 - Το πολυνομοσχέδιο για το εργασιακό καθεστώς

Δημοσιεύουμε το πολυνομοσχέδιο με τίτλο "Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας" και την αιτιολογική έκθεση που κατατέθηκαν χθες βράδυ στην Βουλή και αφορά το νέο πακέτο μέτρων για τις εργασιακές συμβάσεις και τις ΔΕΚΟ.

7 Ιουλίου 2009 - Νομοσχέδιο για τον Ανταγωνισμό

Νομοσχέδιο με τίτλο "Αναθεώρηση Διατάξεων του Ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού" κατέθεσε προς ψήφιση στη Βουλή το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Στόχος του Υπουργείου είναι η αναβάθμιση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού προκειμένου να διασφαλιστεί η υγιής επιχειρηματικότητα.

29 Απριλίου 2009 - Νομοσχέδιο για τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις

Το Υπουργείο Ανάπτυξης κατέθεσε νομοσχέδιο προς ψήφιση στη Βουλή στις 24 Απριλίου με τίτλο "Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών".

Στόχος είναι η ενσωμάτωση της κοινοτικής Οδηγίας 2005/56/ΕΚ που αφορά τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις μεταξύ ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.

29 Αυγούστου 2008 - Παρατηρήσεις επί του Νόμου για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος

Δημοσιεύουμε τις παρατηρήσεις του νομικού μας συνεργάτη Δρ Αθανάσιου Κουλορίδα σχετικά με τον Ν. 3691 για την "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις".

29 Αυγούστου 2008 - Παρατηρήσεις επί του Νομοσχεδίου για τις Νέες Φορολογίες

Συνεχίζουμε την ενημέρωσή σας δημοσιεύοντας εδώ τις παρατηρήσεις του νομικού μας συνεργάτη Δρ Αθανάσιου Κουλορίδα που αφορούν το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΟ για τις νέες φορολογίες.

29 Αυγούστου 2008 - Νομοσχέδιο για τις Νέες Φορολογίες

Δημοσιεύουμε την εισηγητική έκθεση και το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΟ για τις νέες φορολογίες σε μερίσματα, υπεραξίες και λοιπές φορολογικές ρυθμίσεις.

Εντός της ημέρας θα επανέλθουμε στο θέμα με εκτενή σχόλια του νομικού μας συνεργάτη Δρ Αθανάσιου Κουλορίδα.

14 Σεπτεμβρίου 2007 - Συμπεριφορά ΕΠΕΥ

Δημοσιεύουμε εδώ το Σχέδιο Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τους Κανόνες Συμπεριφοράς ΕΠΕΥ.

14 Σεπτεμβρίου 2007 - Λειτουργία ΑΕΠΕΥ

Δημοσσιεύουμε εδώ το Σχέδιο Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις Οργανωτικές Απαιτήσεις για τη Λειτουργία των ΑΕΠΕΥ.

10 Απριλίου 2006 - Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Μέσων

Σχέδιο Νόμου για την "Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Μέσων Εταιρειών στην Εύλογη Αξία".

Δημοσιεύουμε εδώ την Αιτιολογική Έκθεση, το Σχέδιο Νόμου και την σχετική Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

15 Μαρτίου 2006 - Τροπολογία Νομοσχεδίου

Δημοσιεύουμε εδώ το κείμενο της τροπολογίας στο σχέδιο νόμου "Ρυθμίσεις στο Φορολογικό Καθεστώς των Συνδεδεμένων Εταιριών και άλλες διατάξεις" με το οποίο προωθείται η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2003/123/ΕΚ.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την σχετική με το σχέδιο νόμου Έκθεση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την Κοινοτική Οδηγία 2003/123/ΕΚ.

1 Μαρτίου 2006 - SEC Deregistration

Οι δεκαεπτά συνεργαζόμενες οργανώσεις εισηγμένων εταιρειών της Ευρώπης κατέληξαν σε κοινές θέσεις για το ως άνω θέμα.
Τα διαβήματά των συνοψίζονται στα κείμενα που ακολουθούν:

Για τις θέσεις αυτές, όπως είχαν προταθεί, σας είχαμε ενημερώσει στις 11 Ιανουαρίου. Τα κείμενα που αναφέρονται πιο πάνω συμπληρώνουν την ενημέρωσή σας.

21 Φεβρουαρίου 2006 - Νομοσχέδια Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το ΥΠΟΙΟ, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης παρουσίασε στην Κυβερνητική Επιτροπή τρία νομοσχέδια, με τα οποία ενσωματώνονται ισάριθμες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την προώθηση των νομοσχεδίων  αυτών επιταχύνεται σημαντικά η ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών στην Ελλάδα και καλύπτεται το έλλειμμα ενσωμάτωσης που υπήρχε  στο παρελθόν. Τα νομοσχέδια αυτά, τα οποία θα κατατεθούν τις προσεχείς ημέρες στη Βουλή, αφορούν:

• Την οδηγία 2002/87 σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που συμμετέχουν σε Όμιλο Ετερογενών Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων (ΟΕΧΔ)
• Την οδηγία 2001/24 σχετικά με τη διαδικασία εκκαθάρισης και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων
• Την οδηγία 2001/65 σχετικά με τους κανόνες αποτίμησης των χρηματοπιστωτικών μέσων των ανωνύμων εταιριών στην εύλογη αξία.

11 Ιανουαρίου 2006 - Deregistration Proposal

Securities and Exchange Commission - Deregistration Proposal: Περιλάβαμε την ως άνω πρόταση στο πεδίο «Σχέδια χωρίς Διαβούλευση» επειδή μπορεί να ενδιαφέρει μόνο τρεις Ελληνικές Εισηγμένες και επειδή ο χρόνος για διαβούλευση είναι περιορισμένος. 

Για όποιο από τα μέλη μας όμως μπορεί να ενδιαφέρεται περιλάβαμε και την εισήγηση του SEC και τις προτάσεις των δικηγόρων της EALIC που μαζί με τις ενώσεις της UNIQUE, που συνεργάζονται μαζί μας, αποτελούμε το σύνολο των Ευρωπαϊκών Ενώσεων Εισηγμένων, το γνωστό ως “NETWORK”.  Είμαστε λοιπόν σε θέση να υπερασπιστούμε τις θέσεις σας, αρκεί να μας ενημερώσετε!

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της εισήγησης του SEC.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την σχετική εισήγηση των δικηγόρων της EALIC.

12 Δεκεμβρίου 2005 - Ξέπλυμα Χρήματος

Ψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο με θέμα:

Τροποποίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 193 Α) και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου.

2 Σεπτεμβρίου 2005 - Ενημερωτικό Δελτίο

Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γεώργιος Αλογοσκούφης έδωσε στη δημοσιότητα σχέδιο νόμου που αφορά στο
"Ενημερωτικό Δελτίο Δημόσιας Προσφοράς Κινητών Αξιών και Εισαγωγής τους για Διαπραγμάτευση"

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το σχέδιο νόμου
Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ