Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Η γνώμη μας
Οι αδρανείς καταθέσεις

29 Οκτωβρίου 2014

Από το 2001 η Ένωση Εισηγμένων αγωνίζεται για την κατάργηση του Νόμου 1195/1942.  Ο νόμος αυτός προέβλεπε ότι αν κάποιος μέτοχος ανώνυμης εταιρείας δεν εμφανιζόταν να εισπράξει το μέρισμά του για πέντε χρόνια, τότε η εταιρεία είχε την υποχρέωση να καταθέσει το αναλογούν ποσό στο δημόσιο. Ο κατοχικός αυτός νόμος με ύποπτες προθέσεις μπορεί να απαντάται σε νομοθεσίες άλλων κρατών αλλά δεν απαντάται στην νομοθεσία των αγγλοσαξονικών χωρών, όπου οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να αθροίζουν τα μερίσματα μαζί με όποια άλλα δικαιώματα (πχ δωρεάν διανομή μετοχών) και να τα κρατούν επ’ άπειρον για τον δικαιούχο. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου μετοχές εταιρειών πχ της ΙΒΜ εμφανίστηκαν από τον πάτο κάποιου συρταριού μετά από δεκαετίες και απέδωσαν στον κάτοχο όλα τα δικαιώματα που είχαν εν τω μεταξύ συσσωρευθεί στα ταμεία της εταιρείας.

Η Ένωσή μας πρότεινε σε όλους τους έκτοτε υπουργούς οικονομικών την προσαρμογή μας με τα κρατούντα στις χώρες με ανεπτυγμένες κεφαλαιαγορές, όπως οι ΗΠΑ και το ΗΒ. Η αποτυχία μας υπήρξε πλήρης, παρά το ότι επισημαίναμε κάθε φορά τις ύποπτες προθέσεις του τότε νομοθέτη. Ήδη με τον Νόμο 4151/2013 μέχρι τον Μάιο του 2014, περιήλθαν στο κράτος έσοδα της τάξης των 36,8 εκατ. ευρώ από τις αδρανείς καταθέσεις. Ο Υπουργός Οικονομικών συνέστησε νομοπαρασκευαστική επιτροπή με σκοπό να «εκσυγχρονίσει» τον κατοχικό νόμο και να προτείνει διαδικασία ταχείας παραγραφής υπέρ του Δημοσίου ποσών από ομόλογα, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και ασφαλιστικά προϊόντα (Παρατίθεται άρθρο από τον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη).

Δεν νομίζουμε ότι τα είκοσι χρόνια είναι σωστή αντιμετώπιση του θέματος. Μετοχές αγορασμένες προ είκοσι ετών εταιρείας που επανεπενδύει τα κέρδη της και δεν πληρώνει μερίσματα, όπως η Microsoft, μπορεί να θεωρηθούν αδρανείς; Ανήκουν άραγε στο Δημόσιο; 

Ιδιαίτερη εντύπωση μας έκανε η περίπτωση των κληρονόμων των γερμανοεβραίων Ludwig and Margret Kainer (παρατίθεται σχετικό άρθρο των New York Times) οι οποίοι έπειτα από εβδομήντα χρόνια διεκδικούν δικαιώματα από κάποια διαχειρίστρια τράπεζα και όχι απλώς από το Δημόσιο. 

Δεν γνωρίζουμε την σύνθεση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής αλλά πιστεύουμε ότι το θέμα είναι πολύ περίπλοκο και παρουσιάζει πέραν των φορολογικών και άλλες πτυχές όπως τεχνικές, νομικές, ακόμα και ηθικές. Πολύ πριν από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή, πρέπει να υπάρξει ανοικτός διάλογος για όλες τις συναφείς πτυχές και μετά από τον διάλογο να αποφασιστεί αν χρειάζεται ο εκσυγχρονισμός, η επέκταση και η επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου του κατοχικού Ν.Δ. 1195/1942 ή απλά η κατάργησή του…


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ