Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Έρευνα για τις Επενδυτικές Σχέσεις βάσει MiFID II

29 Δεκεμβρίου 2017

Δημοσιεύουμε παρακάτω ενημέρωση της EuropeanIssuers για μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την γαλλική επενδυτική τράπεζα Exane BNP Paribas και την EY, η οποία αφορά τις επενδυτικές σχέσεις μετά από την εφαρμογή της MiFID II στις 3 Ιανουαρίου 2018.

Η γαλλική επενδυτική τράπεζα Exane BNP Paribas και η EY, σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις (ανάμεσα στις οποίες είναι η EuropeanIssuers και η βρετανική Quoted Companies Alliance), δημοσίευσαν μια έρευνα για την MiFID II που βασίστηκε στην συμμετοχή των Υπευθύνων για τις Σχέσεις με τους Επενδυτές (Investor Relations - IR). Η έκθεση αυτή περιέχει απαντήσεις τουλάχιστον 300 ευρωπαίων στελεχών από τον χώρο των επενδυτικών σχέσεων (IR), και παρουσιάζει μια σαφέστερη εικόνα του τοπίου μετά από την MiFID II, η οποία θα ισχύει από τις 3 Ιανουαρίου 2018. Η MiFID II θα επηρεάσει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους επενδυτές, μεταμορφώνοντας τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές. Αναμένεται ότι οι σχέσεις μεταξύ χρηματιστών και επενδυτών θα συγκεντρωθούν σε ένα μικρότερο αριθμό χρηματιστηριακών εταιρειών.

Ανάμεσα στα κύρια πορίσματα της έκθεσης είναι τα εξής:
• Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων αναμένει αύξηση του κόστους των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις επενδυτικές σχέσεις μετά την εφαρμογή της MiFID II.
• Το 90% των υπευθύνων για τις επενδυτικές σχέσεις αναμένει μείωση του αριθμού των αναλυτών οι οποίοι θα καλύπτουν τις μετοχές τους.
• Εντούτοις, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων αναμένει ότι η ποιότητα της κάλυψης θα αυξηθεί.
• Δεν αναμένεται να αλλάξουν οι τρέχουσες διαδικασίες συγκέντρωσης των στοιχείων που αφορούν τις σχέσεις με τους επενδυτές.
• Καθώς στην αγορά παροχής επενδυτικών υπηρεσιών θα υπάρξει συγκέντρωση σε μικρότερο αριθμό χρηματιστηριακών εταιρειών, οι περισσότεροι υπεύθυνοι επενδυτικών σχέσεων αναμένουν ότι θα αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στους αναλυτές με την μεγαλύτερη επιρροή.
• Θα μειωθεί ο αριθμός των ατόμων που θα έχουν πρόσβαση στο sell-side σε οργανισμούς παροχής επενδυτικών σχέσεων.
• Η ποιότητα της έρευνας και οι σχέσεις με το τμήμα πωλήσεων των συγκεκριμένων αναλυτών είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες για τα στελέχη IR όταν χορηγούν στους αναλυτές πρόσβαση σε εταιρικές πληροφορίες.

Ιστορικό
Η MiFID II, η οποία αποτελείται από μια Οδηγία και σειρά εκτελεστικών Κανονισμών και εκτελεστικών Οδηγιών, στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, της ανθεκτικότητας και της διαφάνειας των χρηματοπιστωτικών αγορών. Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ στις 3 Ιανουαρίου 2018. Η Οδηγία και ο Κανονισμός της MiFID II δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Ιουνίου 2014. Ένας μεγάλος αριθμός μέτρων επιπέδου 2 έχουν παραχθεί για να αποσαφηνιστούν οι τεχνικές λεπτομέρειες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν οριστεί στο επίπεδο 1.

Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες πτυχές της είναι ο διαχωρισμός της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων από την αμοιβή των αναλυτών για άλλες παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες. Αυτός ο διαχωρισμός μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της κάλυψης της έρευνας των αναλυτών, γεγονός που  αναμένεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο, ειδικά σε εταιρείες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Τέλος, η Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσφατα την δέσμευση της να αξιολογήσει μέχρι το 1ο τρίμηνο του 2019 τον αντίκτυπο των κανόνων επιπέδου 2 της MiFID II που απαιτούν τον διαχωρισμό της έρευνας από τις προμήθειες για συναλλαγές που διενεργούνται σχετικά με την κάλυψη της έρευνας για τη συμμετοχή σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ