Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Διαβούλευση για τον χάρτη πορείας που αφορά τον έλεγχο της καταλληλότητας των δημόσιων εκθέσεων

6 Μαρτίου 2018

Στις 8 Φεβρουαρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έναν χάρτη πορείας για την αξιολόγηση του ελέγχου καταλληλότητας των δημόσιων εκθέσεων από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμά της για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Ο συγκεκριμένος χάρτης πορείας, ο οποίος θα παραμείνει ανοικτός για διαβούλευση έως τις 8 Μαρτίου 2018, αποσκοπεί στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αναλογικότητας των απαιτήσεων για την χρηματοοικονομική και την μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση στις εισηγμένες εταιρείες. Η διαδικασία θα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων που απορρέουν από την τροποποιημένη Λογιστική Οδηγία, συμπεριλαμβανομένης της Οδηγίας για την Μη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση, της Οδηγίας για την Διαφάνεια, των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Κανονισμός ΔΛΠ), της Οδηγίας περί Τραπεζικών Λογαριασμών και της Οδηγίας περί Λογαριασμών των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.

Αυτός ο χάρτης πορείας έρχεται σε συνέχεια της δημοσίευσης ενός προηγούμενου χάρτη πορείας για τον έλεγχο  της καταλληλότητας και μιας διαβούλευσης σχετικά με τις απαιτήσεις εταιρικής πληροφόρησης για εποπτικούς σκοπούς, η οποία έληξε στις 28 Φεβρουαρίου.

Επόμενα βήματα
Στο 1ο τρίμηνο του 2018 αναμένεται νέα δημόσια διαβούλευση, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο του 2019 θα ακολουθήσει ένα έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η European Issuers και η ΕΝΕΙΣΕΤ χαιρετίζουν την δημοσίευση αυτής της αξιολόγησης για τον έλεγχο καταλληλότητας, την οποία ζητούσαμε τα τελευταία δύο χρόνια για μια παρόμοια διαδικασία. Επιπλέον, προτείνουμε στην Επιτροπή:
• να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής αυτής της διαδικασίας και να περιλαμβάνει και άλλους κανόνες εταιρικής αναφοράς, συμπεριλαμβανομένου του εταιρικού δικαίου (Οδηγία για τα Δικαιώματα των Μετόχων), της Οδηγίας για την Κατάχρηση της Αγοράς, του Κανονισμού για τα PRIIP ("συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση") και των κανόνων για τα Ενημερωτικά Δελτία, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των υφιστάμενων απαιτήσεων που προκύπτουν για την υποβολή των εκθέσεων από τις διάφορες νομοθετικές πράξεις.
• να ξεκινήσει πρώτα μια διαβούλευση, να συγκεντρώσει τις σχετικές απαντήσεις και να ολοκληρώσει την διαδικασία ελέγχου της καταλληλότητας προτού προτείνει νέους κανόνες για την υποβολή των εκθέσεων (π.χ. για την βιώσιμη χρηματοδότηση),
• να αξιολογήσει χωριστά τις απαιτήσεις για την γνωστοποίηση πληροφοριών για τις χρηματοπιστωτικές και τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις.

Επιπλέον, η Ομάδα Εργασίας για την Εταιρική Πληροφόρηση της European Issuers βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας της απάντησης της European Issuers (στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας μετέχει και η ΕΝΕΙΣΕΤ). Παράλληλα, η Ομάδα Εργασίας της European Issuers για την Εποπτική Πληροφόρηση ολοκληρώνει τις θέσεις της σχετικά με την διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον έλεγχο της καταλληλότητας σχετικά με την εποπτική πληροφόρηση.

Πηγές για περαιτέρω πληροφόρηση:
• 
Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον έλεγχο της καταλληλότητας των εταιρικών δημόσιων εκθέσεων
• 
Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον έλεγχο της καταλληλότητας σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποβολή εποπτικών αναφορών


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ