Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Μέτρα παρέμβασης της ESMA σε προϊόντα

18 Απριλίου 2018

• Απαγόρευση διάθεσης binary options σε ιδιώτες επενδυτές
• Περιορισμός διάθεσης CFDs σε ιδιώτες επενδυτές

Από τις 03.01.2018, ημέρα όπου τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή ο Κανονισμός 600/2014 (MiFIR), η ESMA έχει την εξουσία να παρεμβαίνει στην διάθεση χρηματοπιστωτικών προϊόντων στις αγορές (άρθρο 40 MiFIR). Κάνοντας χρήση της εξουσίας αυτής, η ESMA προανήγγειλε τα ακόλουθα μέτρα παρέμβασης σε προϊόντα:

Ι. Μέτρα επί των δυαδικών δικαιωμάτων προαίρεσης (binary options)

Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά, η διανομή και η πώληση binary options σε ιδιώτες επενδυτές. 

ΙΙ. Μέτρα στις Συμβάσεις επί Διαφοράς (Contracts for difference, CFD)

Περιορίζεται η διάθεση στην αγορά, η διανομή και η πώληση των CFDs σε ιδιώτες επενδυτές σε συνθήκες όπου παρέχονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:
-  Όρια μόχλευσης στο άνοιγμα θέσης μεταξύ 30:1 και 2:1, τα οποία διακυμαίνονται ανάλογα με τη μεταβλητότητα του υποκείμενου μέσου:
• 30:1 για τα σημαντικότερα νομισματικά ζεύγη
• 20:1 για τα μη σημαντικά νομισματικά ζεύγη, τον χρυσό και τους βασικούς δείκτες μετοχών
• 10:1 για βασικά εμπορεύματα εκτός χρυσού και για τους μη βασικούς δείκτες μετοχών
• 5:1 για επιμέρους μετοχές και για κάθε υποκείμενο μέσο, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά
• 2:1 για κρυπτονομίσματα
- Κανόνας περιθωρίου εκκαθάρισης ανά λογαριασμό (1)  
- Προστασία αρνητικού υπολοίπου ανά λογαριασμό (2)
- Απαγόρευση παροχής κινήτρων για συναλλαγές
- Τυποποιημένη προειδοποίηση κινδύνου

ΙΙΙ. Χρόνος επιβολής των μέτρων & διάρκεια ισχύος

Ο ακριβής χρόνος κατά τον οποίο θα τεθούν σε εφαρμογή τα παραπάνω μέτρα δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ακόμη, καθώς εκκρεμεί η μετάφραση και έκδοση τους σε όλες τις επίσημες ευρωπαϊκές γλώσσες.
Η απαγόρευση για τα binary options  θα αρχίσει να ισχύει ένα μήνα μετά την δημοσίευση του μέτρου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ ο περιορισμός στα CFDs θα ισχύει δυο μήνες μετά την δημοσίευσή του.
Τα μέτρα, μετά την έναρξη εφαρμογής τους, θα ισχύουν για τρεις μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.

____________________________________

(1)  Βάσει του κανόνα περιθωρίου εκκαθάρισης, το ποσοστό του περιθωρίου κατά το οποίο οι πάροχοι συμβάσεων CFDs  είναι υποχρεωμένοι να προβούν στην εκκαθάρισης της συναλλαγής ορίζεται στο 50%. Έτσι προσφέρεται προστασία καθώς  διασφαλίζεται ότι η απώλεια του περιθωρίου ασφάλισης των επενδυτών δεν θα προσεγγίζει το μηδέν. Στην ίδια λογική, ο κανόνας περιθωρίου ανά λογαριασμό εκκαθάρισης επιφέρει προστασία ως εξής: εάν το συνολικό περιθώριο ασφάλισης σε έναν λογαριασμό πλησιάζει στο 50% του ποσού του αρχικού περιθωρίου ασφάλισης που απαιτείται για να κρατηθεί ανοιχτή μια θέση στην σύμβαση CFD, ο πάροχος υποχρεούται σε εκκαθάριση μίας ή περισσότερων συμβάσεων CFD. 
(2) Μέτρο προστασίας για ιδιώτες επενδυτές που εφαρμόζεται σε ακραίες καταστάσεις (ραγδαία διακύμανση τιμών). Με αυτό τον τρόπο, ο επενδυτής δεν μπορεί ποτέ να χάσει περισσότερα απ’ όσα επένδυσε.


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ