Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Επικαιροποίηση Οδηγού για την Κατάχρηση Αγοράς από την ESMA

4 Μαΐου 2018

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) ενημέρωσε πρόσφατα τον οδηγό με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού για την Κατάχρηση Αγοράς (MAR). Σκοπός του οδηγού είναι η προώθηση των κοινών εποπτικών προσεγγίσεων και πρακτικών κατά την εφαρμογή του MAR και των εφαρμοστικών μέτρων του.

Η ΕΑΚΑΑ ενέκρινε την επικαιροποίηση του υφιστάμενου οδηγού για τις απαιτήσεις του Πυλώνα 2 και την υποχρέωση γνωστοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών, προκειμένου να καλυφθεί η ελάχιστη απαίτηση για την άσκηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL). Η MREL θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι τράπεζες έχουν, ανά πάσα στιγμή, επαρκές κεφάλαιο και επιλέξιμες υποχρεώσεις που πρέπει να διασφαλιστούν, όπου χρειάζεται.

Ο Κανονισμός MAR προτίθεται να εγγυηθεί την ακεραιότητα των ευρωπαϊκών χρηματαγορών και να αυξήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά στις χρηματαγορές. Η έννοια της κατάχρησης της αγοράς αφορά συνήθως την κατοχή εμπιστευτικών πληροφοριών, την παράνομη αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών και την χειραγώγηση της αγοράς.

Η ΕΑΚΑΑ θα επανεξετάζει περιοδικά τον οδηγό με και θα τον ενημερώνει όπου απαιτείται.

Σχετικά αρχεία:
Κανονισμός 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς
-
Οδηγός της ESMA με ερωτήσεις και απαντήσεις για την κατάχρηση αγοράς


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ