Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Νέες διευκρινίσεις της ESMA για την Κατάχρηση Αγοράς

23 Νοεμβρίου 2018

Στις 12 Νοεμβρίου 2018, η ESMA (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) δημοσίευσε διευκρινίσεις με την μορφή ερωταπαντήσεων όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των εμπορικών περιορισμών για τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα βάσει του άρθρου 19, παρ. 11 του Κανονισμού για την Κατάχρηση Αγοράς (Market Abuse Regulation,MAR).

Σκοπός αυτών των διευκρινίσεων είναι να προωθηθούν οι κοινές εποπτικές προσεγγίσεις και πρακτικές κατά την εφαρμογή του Κανονισμού και των σχετικών μέτρων εφαρμογής του. Το παρόν έγγραφο περιέχει ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορούν:

• Την γνωστοποίηση των εσωτερικών πληροφοριών
• Την πρόληψη και τον εντοπισμό των περιπτώσεων κατάχρησης αγοράς
• Τις συναλλαγές των διευθυντικών στελεχών
• Τις επενδυτικές συστάσεις και τις πληροφορίες που συνιστούν ή προτείνουν μια επενδυτική στρατηγική
• Τις έρευνες αγοράς
• Τους καταλόγους προσώπων (insider lists)
• Τα δικαιώματα εκπομπών και τους συμμετέχοντες στην αγορά δικαιωμάτων εκπομπών

Οι προαναφερόμενες ενότητες παρέχουν σημαντικές πληροφορίες. Το τμήμα σχετικά με τις συναλλαγές των διευθυντικών στελεχών περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές κατά την διάρκεια της κλειστής περιόδου, όπως τον ορισμό της κλειστής περιόδου και την διαπραγμάτευση κατά τη διάρκεια αυτής καθώς και την απαγόρευση της κατοχής και εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών. Τέλος, περιλαμβάνει νέες πληροφορίες σχετικά με το πρόσφατα επικαιροποιημένο θέμα της μη εφαρμογής της απαγόρευσης στις συναλλαγές που διενεργεί ένας εκδότης με τα δικά του χρηματοπιστωτικά μέσα.


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ