Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Έγγραφο προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: "Προς μία βιώσιμη Ευρώπη μέχρι το 2030"

8 Φεβρουαρίου 2019

Στις 30 Ιανουαρίου 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα έγγραφο προβληματισμού με τίτλο «Προς μία βιώσιμη Ευρώπη μέχρι το 2030». Το έγγραφο αφιερώνει ένα κεφάλαιο στην υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά, την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει τις εξελίξεις στα δικαιώματα των μετόχων και των επενδυτών, καθώς και τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα αλλά και τις προτάσεις που διατυπώνονται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη Χρηματοδότηση.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί «να εντοπίσει μια σειρά από κατάλληλα μέτρα και συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους μπορεί να προωθηθεί μια ακόμη πιο βιώσιμη επιχειρηματική συμπεριφορά, ώστε να προκύψουν περαιτέρω αποτελέσματα και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των εταιρειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα», ενώ παράδειγμα προς μίμηση αποτελεί, εν προκειμένω, ο γαλλικός νόμος για την εταιρική υποχρέωση για επαγρύπνηση των πολυεθνικών που δραστηριοποιούνται στην Γαλλία (duty of vigilance). Τέλος, επισημαίνεται η σημασία της εφαρμογής των διεθνώς συμφωνημένων κατευθυντήριων γραμμών και αρχών σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη / υπεύθυνη επιχειρηματική, οι οποίες αποτελούν μη δεσμευτικά πρότυπα που αντιπροσωπεύουν  ένα παγκόσμιο περιβάλλον (πχ οι Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Τριμερής Δήλωση Αρχών του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας σχετικά με τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και την Κοινωνική Πολιτική (MNE Declaration) ή οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις).

Για να διαβάσετε τα σχετικά αρχεία, μπορείτε να ακολουθήσετε τον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.eneiset.gr/page/default.asp?la=1&id=3512&rf=1549630237875 .


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 





 


 






ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ