Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Κατάθεση νομοσχεδίου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς

14 Φεβρουαρίου 2019

Κατατέθηκε στη Βουλή στις 11/2/2019 το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης "Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων".

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο έχει ως στόχο την αναμόρφωση του δικαίου των εταιρικών μετασχηματισμών και την συστηματοποίησή του για πρώτη φορά σε ένα ενιαίο νομοθετικό κείμενο, καθώς μέχρι σήμερα οι διάφορες ρυθμίσεις βρίσκονταν διάσπαρτες σε διάφορα νομοθετήματα ενώ συχνά αλληλεπικαλύπτονταν και συγκρούονταν μεταξύ τους.

Σχετικά αρχεία:
- Σχέδιο νόμου "Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων" .
-
Αιτιολογική έκθεση
.


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ