Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Τροποποίηση του Ν. 4557/2018 για την υποχρέωση καταχώρησης από τις εισηγμένες στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

7 Ιουνίου 2019

Δημοσιεύουμε ενημερωτικό σημείωμα που συνέταξε η νομική υπηρεσία της ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ. σχετικά με την εξαίρεση των εισηγμένων από την υποχρέωση καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του Ν. 4557/2018 για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Στις 24 Απριλίου 2019 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο Ν. 4607/2019 «I. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, II. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (EE) 2016/1065, III. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις» ο οποίος τροποποίησε, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις του Ν.4557/2018 για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Πριν την τροποποίηση αυτή, τόσο οι εισηγμένες όσο και οι μη εισηγμένες εταιρείες όφειλαν να τηρούν ένα ειδικό εσωτερικό μητρώο με τα στοιχεία των προσώπων των πραγματικών δικαιούχων τους (ως τέτοια νοούνται τα φυσικά πρόσωπα με ιδιοκτησιακά δικαιώματα επί της εταιρίας ή με δυνατότητα άσκησης άμεσου ή έμμεσου ελέγχου στην εταιρία και πάντως εφόσον υπερβαίνουν ορισμένα ποσοτικά όρια) το οποίο έπρεπε ακολούθως να καταχωρήσουν στο ευρύτερο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Πλέον ... (η συνέχεια
εδώ)


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ