Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Έρευνα της ESMA σχετικά με τις πιθανές βραχυπρόθεσμες πιέσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα στις εταιρείες

27 Ιουνίου 2019

Ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση που απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΑΑ) για παροχή συμβουλών, η ESMA δημοσίευσε έρευνα με σκοπό να συγκεντρώσει στοιχεία σχετικά με το θέμα. Η ESMA καλεί τους επενδυτές, τους εκδότες, τις εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, τις αυτοδιαχειριζόμενες εταιρείες επενδύσεων ΟΣΕΚΑ, τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) και τις εμπορικές ενώσεις των συμμετεχόντων στις χρηματοπιστωτικές αγορές να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο. Οι απαντήσεις θα συμβάλουν στην ανάλυση της ESMA σχετικά με τις πιθανές πηγές που οδηγούν σε αδικαιολόγητη βραχυπρόθεσμη συμπεριφορά τις εταιρείες, με στόχο να εντοπιστούν αφενός οι τομείς στους οποίους οι υφιστάμενοι κανόνες μπορούν να βοηθήσουν στην άμβλυνση των αδικαιολόγητων βραχυπρόθεσμων πρακτικών και αφετέρου οι τομείς στους οποίους οι κανόνες ενδέχεται να επιδεινώσουν τις βραχυπρόθεσμες πιέσεις.

Το ερωτηματολόγιο θα παραμείνει ανοικτό για πέντε εβδομάδες, με καταληκτική ημερομηνία την 29η Ιουλίου 2019, και είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο EUSurvey, ο οποίος αποτελεί ένα ηλεκτρονικό εργαλείο για την διεξαγωγή ερευνών. Πριν απαντήσουν στις ερωτήσεις, οι συμμετέχοντες καλούνται να διαβάσουν το επεξηγηματικό σημείωμα της έρευνας σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη προσέγγιση στις κεφαλαιαγορές ("short termism"), στο οποίο παρέχονται πληροφορίες και ορισμοί για κάθε τμήμα του ερωτηματολογίου, καθώς και χρήσιμες τεχνικές οδηγίες.

Μετά το τέλος της έρευνας και μέχρι το Δεκέμβριο του 2019, η ESMA θα υποβάλει έκθεση με τα ευρήματά της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στη συνέχεια θα εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους θα αξιοποιήσει αυτά τα πορίσματα, όπως και πιθανές δράσεις πολιτικής.

Σχετικά αρχεία:
-
Πρόσκληση της ESMA
-
Δελτίο τύπου της ESMA


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ