Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Μελέτη του CEPS: "Αναθεώρηση της Εταιρικής Φορολόγησης στην Ψηφιακή Οικονομία"

6 Νοεμβρίου 2019

Το Κέντρο Σπουδών Ευρωπαϊκής Πολιτικής - CEPS δημοσίευσε μελέτη με τίτλο «Η αναθεώρηση της φορολόγησης των επιχειρήσεων στην ψηφιακή οικονομία», η οποία πραγματοποιήθηκε από τον κ. Stefano Micossi (Γενικό Διευθυντή της ιταλικής Ένωσης Assonime και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CEPS) και τις κυρίες Loredana Carpentieri και Paola Parascandolo.

Υπό το πρίσμα ριζικών αλλαγών όπως η παγκοσμιοποίηση, η ψηφιοποίηση και το αυξανόμενο ποσοστό των άυλων αγαθών στις εταιρικές συναλλαγές και τους ισολογισμούς, η μελέτη αυτή εξετάζει αν ο φόρος εισοδήματος των εταιρειών (Φ.Ε.Ε.) εξακολουθεί να είναι ένα αποτελεσματικό σύστημα για την φορολόγηση τους.

Στο κείμενο παρουσιάζονται διάφορες προσεγγίσεις που επιχειρούν να συμβάλουν σε μια λύση. Η πρώτη προσέγγιση προτείνει ότι η βάση για τον Φ.Ε.Ε. θα πρέπει να είναι πάντα αυστηρά ευθυγραμμισμένη με τα λογιστικά κέρδη και τις ζημίες. Μία δεύτερη πιο ριζοσπαστική δυνατότητα θα ήταν να εγκαταλειφθεί εντελώς η αναφορά στα εταιρικά εισοδήματα και η φορολόγηση των εταιρειών να προκύπτει από τις ταμειακές ροές τους βάσει του τόπου προορισμού. Η τρίτη προσέγγιση διερευνά την δυνατότητα φορολόγησης των εταιρειών με βάση «τεκμαρτούς» δείκτες δραστηριότητας και όχι με τους πραγματικούς ισολογισμούς.

Τέλος, η μελέτη αναφέρει πως αυτές οι προτάσεις δεν μπορούν να είναι βιώσιμες χωρίς να έχει προηγηθεί διεθνής συμφωνία, τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πως μια τέτοια συμφωνία μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη, δεδομένης της σύγκρουσης συμφερόντων αφενός μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. και αφετέρου μεταξύ αυτών και των Ηνωμένων Πολιτειών.


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ