Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος επιχειρήσεων: Αποτελέσματα της Συνεδρίασης του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας του Συμβουλίου της Ε.Ε.

2 Δεκεμβρίου 2019

Την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξεταστεί η συμβιβαστική πρόταση της τελευταίας Προεδρίας του 2016 για Οδηγία που να τροποποιεί την Οδηγία 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη γνωστοποίηση των πληροφοριών για το φόρο εισοδήματος, γνωστή ως «Έκθεση Ανά Χώρα – ΕαΧ» (“Country-by-Country Reporting” - CBCR).

Υπενθυμίζεται ότι η υποχρέωση υποβολής ΕαΧ εφαρμόζεται σε νομικές οντότητες φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, που είναι μέλη κάποιου Ομίλου Πολυεθνικής Επιχείρηση (ΠΕ), με συνολικά ενοποιημένα έσοδα άνω των €750 εκατομμυρίων, κατά το φορολογικό έτος που προηγείται του φορολογικού έτους στο οποίο αναφέρεται η ΕαΧ.

Στην συνεδρίαση, αφού προηγήθηκαν οι τοποθετήσεις όλων των κρατών-μελών και διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε επαρκής υποστήριξη για την πρόταση της Προεδρίας, η Προεδρία ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να επεξεργάζεται τον συγκεκριμένο φάκελο και θα αναζητήσει τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την προώθηση του.

Ενώ η ΕαΧ βασίζεται νομικά στην φορολογική πολιτική, κατανοούμε ότι οι εκδότες έχουν βάσιμους λόγους να θεωρούν ότι η ΕαΧ θα πλήξει την ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών εταιρειών που δραστηριοποιούνται τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς. Η δημοσιοποίηση ευαίσθητων από εμπορική άποψη πληροφοριών θα μπορούσε να επιτρέψει σε ανταγωνιστές να υπολογίσουν τα περιθώρια κέρδους, όπως και άλλες σημαντικές επιχειρηματικές πληροφορίες. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τους διεθνείς ανταγωνιστές να ασκήσουν αθέμιτο ανταγωνισμό στις Ευρωπαϊκές πολυεθνικές εταιρείες, με αποτέλεσμα οι δεύτερες να κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο της επιχειρηματικής στρατηγικής τους, αφού θα έχουν εκθέσει δημόσια τα έσοδα από τις πωλήσεις και τα κέρδη για κάθε χώρα δραστηριοποίησης τους κι έτσι θα συνάγεται η τιμολογιακή τους πολιτική. Σε τελική ανάλυση, κάτι τέτοιο θα έπληττε την ελκυστικότητα της Ε.Ε. ως επενδυτικού προορισμού και θα ερχόταν σε αντίθεση με τους στόχους της Ένωσης των Κεφαλαιαγορών. Επιπλέον, το καθεστώς αυτό θα ήταν δύσκολο να επεκταθεί σε εταιρείες τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, οδηγώντας έτσι σε έναν άνισο ανταγωνισμό.

Σχετικά αρχεία:
- Κείμενο με την
πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα.


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ