Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Παρατηρήσεις της EuropeanIssuers στην διαβούλευση της ESMA για την Κατάχρηση Αγοράς

4 Δεκεμβρίου 2019

Στις 29 Νοεμβρίου 2019, καταληκτική ημερομηνία του κειμένου διαβούλευσης της ESMA, η EuropeanIssuers υπέβαλε τα σχόλια της σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού για την κατάχρηση αγοράς. Η διαβούλευση αποτελούσε έρευνα που περιλάμβανε 71 ερωτήσεις απευθυνόμενες σε ενδιαφερόμενους φορείς. Παρότι η ESMA θίγει ορισμένα σημαντικά ζητήματα, επισημαίνεται ότι η αναθεώρηση του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (MAR) απαιτεί μια ευρύτερη προσέγγιση που να εξισορροπεί καλύτερα τα συμφέροντα των εκδοτών για την προστασία της επιχείρησής τους και την ανάγκη των επενδυτών για πλήρη και άμεση διαφάνεια.

Στο πλαίσιο αυτό, η EuropeanIssuers συμπεριέλαβε στην απάντηση της ορισμένα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, προκειμένου οι Ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές να καταστούν ελκυστικότερο μέσο χρηματοδότησης για τις εισηγμένες εταιρείες. Μεταξύ άλλων, εγείρονται τα ακόλουθα:

Ο νομοθέτης πρέπει να επαναθεωρήσει την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του MAR σε άλλες αγορές πέραν των ρυθμιζόμενων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία των νέων μικρών αγορών σε ένα περιβάλλον χαλαρότερης νομοθεσίας. Το πρόγραμμα για την εισαγωγή των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, αν και θετικό βήμα, κρίνεται ως ελλιπές υποκατάστατο των νέων αγορών που είχαν δημιουργηθεί πριν από το 2014...

(Μπορείτε να διαβάσετε την συνέχεια εδώ.)


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ