Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Νέες διευκρινίσεις της ESMA για την υποβολή αναφορών

10 Δεκεμβρίου 2019

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ - ESMA) δημοσίευσε στις 6 Δεκεμβρίου 2019 επικαιροποιημένες διευκρινίσεις με την μορφή ερωτήσεων σχετικά με την υποβολή αναφορών βάσει του Κανονισμού για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFIR).

Οι διευκρινίσεις αφορούν τις απαιτήσεις υποβολής δεδομένων αναφοράς και συναλλαγών στο πλαίσιο του Κανονισμού MiFIR και ειδικότερα την δημοσιοποίηση των επιτοκίων αναφοράς που δεν περιλαμβάνονται στα Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα 22 και 23, σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 27 του Κανονισμού MiFIR.

Σκοπός των δημοσιευόμενων διευκρινίσεων είναι η προώθηση των κοινών εποπτικών προσεγγίσεων και πρακτικών κατά την εφαρμογή του Κανονισμού MiFIR. Παρέχουν καθοδήγηση στις επενδυτικές εταιρείες, στους χώρους διαπραγμάτευσης, στα συστήματα διαχείρισης κινδύνου και στους συστηματικούς εσωτερικοποιητές.


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ