Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Οι θέσεις της EuropeanIssuers για την μελλοντική αναθεώρηση της Οδηγίας για την δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών

26 Φεβρουαρίου 2020

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Εισηγμένων European Issuers, μέλος της οποίας είναι η ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ. ενώ εκπροσωπείται και στο Διοικητικό της Συμβούλιο, δημοσίευσε κείμενο με τις θέσεις της για την δημοσίευση των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Παραθέτουμε μια σύντομη περίληψη αυτού, ενώ, εάν επιθυμείτε, μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο στα αγγλικά εδώ.

Απαιτείται η ανάπτυξη ενός εναρμονισμένου πλαισίου για την δημοσίευση των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών υπό την καθοδήγηση της Ε.Ε.. Έτσι, θα σταματήσει η παραγωγή προτύπων από διάφορες δημόσιες ή ιδιωτικές πρωτοβουλίες τα οποία δεν συνιστούν ένα εναρμονισμένο πλαίσιο και καθιστούν την υποβολή των εκθέσεων εξαιρετικά χρονοβόρα για τις επιχειρήσεις. Επιπλέον έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά ερωτηματολόγια και αξιολογήσεις που βασίζονται σε διαφορετικές μεθοδολογίες και ορισμούς.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να μπουν στο επίκεντρο της διαδικασίας τυποποίησης. Το πλαίσιο της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης πρέπει να διαμορφωθεί σε στενή συνεργασία με τις εταιρείες ώστε να διασφαλιστεί ότι θα είναι λειτουργικό και θα αντανακλά τις πολιτικές βιωσιμότητας που εφαρμόζουν οι εταιρείες.

Οι υποχρεώσεις για την μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση θα πρέπει να επεκταθούν και στις επιχειρήσεις κρατών εκτός Ε.Ε. που δραστηριοποιούνται στην Ε.Ε., εάν υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο παγκόσμιου κύκλου εργασιών. Αυτό είναι απαραίτητο για την αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής, διότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε πολύ υψηλό κόστος συμμόρφωσης για αυτές.

Η ευελιξία σχετικά με την θέση των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών πρέπει να διατηρηθεί, ώστε να μπορούν να περιλαμβάνονται είτε στην έκθεση διαχείρισης είτε σε μια ξεχωριστή έκθεση αφιερωμένη στην βιωσιμότητα, αρκεί η ποιότητα και η δημόσια πρόσβαση στις πληροφορίες να παραμένουν εξίσου διασφαλισμένες.

• Οι εταιρείες αποδέχονται να δημοσιοποιούν στις μη οικονομικές εκθέσεις τον τρόπο με τον οποίο ορίζουν και αξιολογούν την ουσιαστικότητα των θεμάτων (materiality) και τις διαδικασίες που έχουν εφαρμόσει για να προσδιορίσουν τα σημαντικότερα για αυτές θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG).

• Ωστόσο, οι εταιρείες πρέπει να παραμείνουν αυτές που θα ορίζουν τις ουσιαστικές πληροφορίες ανάλογα με τη συγκεκριμένη δραστηριότητά τους και τον τομέα τους. Αντιτίθενται πλήρως στην καθιέρωση υποχρέωσης για την υποβολή αρνητικής δήλωσης στην οποία θα εξηγούν τον λόγο που θεωρούν ορισμένα θέματα μη σημαντικά, γεγονός που μπορεί πράγματι να οδηγήσει σε δύσχρηστες και δυσανάγνωστες εκθέσεις και σε μια γραφειοκρατική προσέγγιση της έννοιας της ουσιαστικότητας.


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ