Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Δήλωση της ESMA για τις προθεσμίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε σχέση με την πανδημία του Covid-19

27 Μαρτίου 2020

Η ESMA (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) σε σημερινή Δημόσια Δήλωση της αναφέρεται στις συνέπειες της πανδημίας από τον Covid-19 όσον αφορά τις προθεσμίες δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων που ισχύουν για τους εισηγμένους εκδότες βάσει της Οδηγίας για τη Διαφάνεια.

Συγκεκριμένα, η ESMA αναγνωρίζει τις δυσκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εκδότες κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων αλλά και τις προκλήσεις για τους ελεγκτές όσον αφορά την έγκαιρη διενέργεια ελέγχων στα οικονομικά αποτελέσματα λόγω της πανδημίας από τον Covid-19, η οποία μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα των εκδοτών να δημοσιεύσουν τις καταστάσεις εντός των θεσμοθετημένων προθεσμιών.

Σε αυτή τη βάση, η ESMA συστήνει στις Αρμόδιες Εθνικές Αρχές (ΕΑΑ) να εφαρμόσουν την εξουσία που έχουν για ανοχή έναντι των εκδοτών... (μπορείτε να διαβάσετε την συνέχεια εδώ)


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ