Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Δήλωση της ESMA για τις επιπτώσεις από τον Covid-19 στην ελεγκτική διαδικασία

27 Μαρτίου 2020

Η ESMA (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) εξέδωσε Δημόσια Δήλωση για τις επιπτώσεις στις ελεγκτικές διαδικασίες από τα μέτρα οικονομικής στήριξης και ανακούφισης που υιοθετήθηκαν από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. ως απάντηση στην πανδημία του COVID-19.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν μορατόρια για την εξόφληση δανείων και έχουν αντίκτυπο στον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9.

Εν όψει των επερχόμενων περιοδικών πληροφοριών... (μπορείτε να διαβάσετε την συνέχεια εδώ)


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ