Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Ο νέος Νόμος για την Εταιρική Διακυβέρνηση

21 Ιουλίου 2020


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4706 (ΦΕΚ 136/17.07.2020) με τίτλο "Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις".

Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις που αφορούν στην εκλογή των μελών του ΔΣ έχουν έναρξη ισχύος μετά από δώδεκα μήνες, ενώ οι διατάξεις για την Επιτροπή Ελέγχου έχουν άμεση ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου (17η Ιουλίου).

Οι αναγνώστες μας μπορούν να διαβάσουν τις θέσεις που υπέβαλε η ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ. επί του σχεδίου Νόμου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων σε τηλεδιάσκεψη της 2ας Ιουλίου 2020 στην οποία κλήθηκαν οι φορείς της αγοράς.


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ