Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Ερωτηματολόγιο της Επιτροπής EFRAG για τις συγχωνεύσεις των εταιρειών

21 Σεπτεμβρίου 2020

Η Συμβουλευτική Επιτροπή για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EFRAG - European Financial Reporting Advisory Group) ζητάει τις απόψεις των στελεχών που ετοιμάζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σχετικά με τις παρατηρήσεις της επί του κειμένου διαβούλευσης που εξέδωσε ο Οργανισμός Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΟΔΛΠ) τον Μάρτιο του 2020 με τίτλο «Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων – Γνωστοποιήσεις πληροφοριών, Υπεραξία και Απομείωση».

Η υποβολή των σχολίων των ενδιαφερομένων μερών μπορεί να γίνει με την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου εδώ μέχρι τις 26 Οκτωβρίου (απαιτούνται 30 λεπτά).


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ