Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την πολιτική καταλληλότητας των μελών ΔΣ και τις κυρώσεις βάσει του Ν. 4706/2020

24 Σεπτεμβρίου 2020

Αναδημοσιεύουμε από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) την Εγκύκλιο αρ. 60/18.9.2020 με θέμα "Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλόλητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020" και την Απόφαση ΔΣ 1Α/890/18.9.2020 με θέμα "Εξειδίκευση του συστήματος προσδιορισμού, υπολογισμού και επιμέτρησης του ύψους των κυρώσεων ανά παράβαση που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 24 του ν. 4706/2020", όπως διαμορφώθηκαν μετά από την υποβολή των σχολίων της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην οποία συμμετέχει και η Ένωσή μας.

Εξάλλου, η ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ. ως μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΕΚ συμμετείχε στην σχετική διαβούλευση υποβάλλοντας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 8.9.2020 δύο κοινά υπομνήματα με τον ΣΕΒ και τον ΣΜΕΧΑ με τις παρατηρήσεις και προτάσεις της επί των σχεδίων που είχαν κατατεθεί προς διαβούλευση, αλλά και πλήθος άλλων παρατηρήσεων προς την κατεύθυνση της ελαστικοποίησης και παραμετροποίησης των διατάξεων στα μεγέθη των ελληνικών εισηγμένων εταιριών.

Σταχυολογώντας από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις μας, ενδεικτικά αναφέρουμε:
- πρόβλεψη απλά της ποινής της επίπληξης για κάποιες παραβάσεις, εφόσον ακολουθήσει άμεση συμμόρφωση με τη διάταξη που έχει παραβιαστεί,
- μείωση των ανώτατων προστίμων ανά κατηγορία παράβασης,
- μείωση κατά 50% του προστίμου σε περίπτωση συμμόρφωσης,
- μεγαλύτερη ελευθερία διαμόρφωσης των κριτηρίων επιλογής των μελών ΔΣ από τις εταιρίες από ό,τι προέβλεπε το αρχικό σχέδιο της ΕΚ και παραμετροποίηση της πολιτικής καταλληλόλητας και των κριτηρίων επιλογής με βάση όχι μόνο το μέγεθος αλλά και τον κλάδο και την επιχειρηματική στρατηγική της κάθε εταιρίας.

Φυσικά, απομένουν σημεία στις αποφάσεις για τα οποία η ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ. έχει διαφορετική άποψη από την ΕΚ, αλλά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε δημόσια την διοίκηση της ΕΚ για το ειλικρινές ενδιαφέρον στις παρατηρήσεις μας, το γόνιμο διάλογο και την εποικοδομητική συνεργασία. Ειδικά η αυτοδέσμευση της ΕΚ στον τρόπο επιμέτρησης των ποινών στα θέματα της εταιρικής διακυβέρνησης, έστω και με αυτό το περιεχόμενο αυτής της απόφασης, η οποία δεν έκανε πλήρως δεκτά πολύ ουσιαστικά σχόλια και πολύ πρωτοποριακές προτάσεις φορέων που για πρώτη φορά συνεργάστηκαν μεθοδικά μέσω μιας μεγάλης ομάδας ιδιαίτερα ικανών και διακεκριμένων νομικών και στελεχών, είναι ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, το οποίο θα θέλαμε, στη βάση της εποπτικής διαφάνειας, να ακολουθήσει και σε άλλα πεδία της εποπτείας της.


Σχετικά αρχεία:
Εγκύκλιος ΕΚ αρ. 60/18.9.2020
Απόφαση ΔΣ 1Α/890/18.9.2020
Κοινό υπόμνημα ΣΕΒ - ΕΝΕΙΣΕΤ - ΣΜΕΧΑ επί του σχεδίου απόφασης της ΕΚ με τίτλο "Εξειδίκευση του συστήματος προσδιορισμού, υπολογισμού και επιμέτρησης του ύψους των κυρώσεων ανά παράβαση που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 24 του ν. 4706/2020" 
Κοινό
υπόμνημα ΣΕΒ ΕΝΕΙΣΕΤ - ΣΜΕΧΑ επί του σχεδίου εγκυκλίου της ΕΚ με τίτλο "Κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020"


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ