Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

13 Μαΐου 2021

Επιχειρήσεις και μεμονωμένοι επενδυτικοί οργανισμοί εκδίδουν δήλωση σχετικά με την επικείμενη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση

Στις 3 Μαΐου 2021, επιχειρήσεις και μεμονωμένοι επενδυτικοί οργανισμοί (φορείς)- συγκεκριμένα οι BETTER FINANCE, ecoDa, European Family Business, EuropeanIssuers, Federation of European Securities Exchange (FESE), Invest Europe και SMEUnited - με κοινή τους επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζουν τις ανησυχίες τους σχετικά με τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση.
Η βασική θέση των ως άνω φορέων σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής είναι ότι το ζήτημα της δέουσας επιμέλειας που οφείλουν να επιδεικνύουν οι εταιρείες και το ζήτημα της υιοθέτησης από αυτές ενός συστήματος διακυβέρνησης με γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από την Επιτροπή με διαφορετικό τρόπο.
Κατά την άποψη των φορέων, μία νομοθετική ρύθμιση σε σχέση με τη δέουσα επιμέλεια θα ήταν αποτελεσματική για την συμμόρφωση των εταιρειών προς αυτή τους την υποχρέωση, ενώ αντίθετα η έκδοση μιας Οδηγίας για τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση με δεσμευτική ισχύ για τις εταιρείες θα ήταν «αντιπαραγωγική».
Για να δείτε αναλυτικά τη δήλωση, παρακαλώ πατήστε εδώ.
Για να δέιτε το σύνδεσμο, παρακαλώ πατήστε εδώ & εδώ.

 

 


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ