Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

ΔΣ 917-2-ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΣ 1-891_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΕ

26 Ιουλίου 2021

Δημοσιεύθηκε η συνημμένη απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την τροποποίηση της απόφασης 1/891/30.09.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου (ΦΕΚ_Β_4556-2020) αναφορικά με τις εξειδικεύσεις του άρθρου 14 παρ. 3 περ. ι και παρ. 4, Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) και της Εφαρμογής των διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΔ) του ν. 4706/2020.

Συγκεκριμένα:
1. Γίνεται δεκτό το αίτημα του ΣΕΒ για μεταφορά της περιόδου πρώτης αξιολόγησης του ΣΕΕ ώστε πλέον αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31η Μαρτίου 2023 με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2022 και περίοδο αναφοράς από την έναρξη ισχύος του άρθρου 14 του ν. 4706/2020.
2. Καταργείται η υποχρέωση ύπαρξης εγκεκριμένου από την Επιτροπή Ελέγχου, ετήσιου, σχεδίου δράσης της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και η παρακολούθηση εφαρμογής του και αντικαθίσταται από πρόβλεψη για ύπαρξη γραμμής αναφοράς της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης, εφόσον υφίσταται και σε αντίθετη περίπτωση, της υπηρεσίας ή του προσωπικού στο οποίο έχουν ανατεθεί οι εν λόγω αρμοδιότητες.
3. Η ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης περιλαμβάνει πλέον, πέραν από τη σχετική αναφορά για τα αποτελέσματα της Έκθεσης Αξιολόγησης και την απόκριση της διοίκησης των εταιρειών και τα σχέδια δράσης των εταιρειών με τα σχετικά χρονοδιαγράμματα.
4. Διευκρινίζεται ότι όταν η αξιολόγηση διενεργείται από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο σχέσης εργασίας ή συνεργασίας με νομικό πρόσωπο, η σχέση εξάρτησης αφορά το ίδιο το φυσικό πρόσωπο και όχι κατ’ ανάγκη το νομικό πρόσωπο με το οποίο διατηρεί σχέση εργασίας ή συνεργασίας.

Για να δείτε την απόφαση, παρακαλω πατήστε ΕΔΩ.


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ