Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Σεμινάριο Θέματα Λειτουργίας ¶υλων Αξιογράφων & Χρηματοοικονομικός Τομέας

22 Σεπτεμβρίου 2022

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει το σεμινάριο με τίτλο «Θέματα Λειτουργίας ¶υλων Αξιογράφων & Χρηματοοικονομικός Τομέας». Επιστημονικός συνεργάτης του σεμιναρίου είναι η κα Χριστίνα Ταρνανίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου με έμφαση στο Χρηματοοικονομικό Τομέα στο Τμήμα ΟΔΕ του ΟΠΑ.

Το πρόγραμμα αναφέρεται στα κάτωθι θέματα:
• Οργάνωσης των χρηματοοικονομικών αγορών σύμφωνα με τις νέες προκλήσεις της τεχνολογίας
• Χρήσης των προϊόντων της κεφαλαιαγοράς ως εργαλείων ανάπτυξης υπηρεσιών
• Ενίσχυσης της διαφάνειας και της εταιρικής διακυβέρνησης
• Εξέτασης ειδικών πτυχών των αγορών τίτλων (εισηγμένες εταιρείες - επενδυτικές υπηρεσίες - συλλογικές επενδύσεις - ρυθμιζόμενες αγορές - εκκαθάριση - διακανονισμός)

Πιο αναλυτικά οι θεματικές ενότητες:
1. Η Οργάνωση των Αξιογράφων σε Περιβάλλον ¶υλου Συστήματος - Νέες Προκλήσεις για το Χρηματοοικονομικό Τομέα
Η ενότητα αναφέρεται στο νέο πλαίσιο διαμόρφωσης των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με βάση το σύγχρονο περιβάλλον οργάνωσης και λειτουργίας των πρωτογενών προϊόντων της κεφαλαιαγοράς (αξιόγραφα - securities) σε άυλη ή λογιστική μορφή (υπηρεσίες αναδοχής, χρηματοδότησης μέσω των αγορών ή μέσω της χρήσης πλατφορμών συμμετοχικής πληθοχρηματοδότησης (equity crowdfunding) ή άλλες συναφείς).
2. Διαχείριση Απαιτήσεων επί ¶υλων Αξιογράφων και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Η ενότητα αναφέρεται στο νέο πλαίσιο διαχείρισης απαιτήσεων επί άυλων αξιογράφων που περιλαμβάνει διαχείριση ενεχύρων και ασφαλειών, παροχής ειδικού τύπου υπηρεσιών κατασχέσεων και αναγκαστικής εκτέλεσης, αλλά και γενικότερα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών τήρησης και διαχείρισης λογαριασμών χαρτοφυλακίων σε λογιστική μορφή.
3. Η Επίδραση των Νέων Κανόνων Ταυτοποίησης των Μετόχων στη Χρηματοπιστωτική Διαμεσολάβηση
Η ενότητα αναφέρεται στις νέες πτυχές λειτουργίας της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης σε τομείς παροχής υπηρεσιών σε επιχειρήσεις - πελάτες που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τη διαφάνεια και εταιρική διακυβέρνηση στη δράση τους.
4. Πτυχές Λειτουργίας των ¶υλων Αξιογράφων στην Κεφαλαιαγορά
Η ενότητα αναφέρεται στις εξελίξεις της κεφαλαιαγοράς σε άυλα αξιόγραφα και εντοπίζει θέματα ειδικού ενδιαφέροντος στον τομέα παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σχετιζόμενων με τα αναφερόμενα προϊόντα (όπως σε σχέση με τη διαπραγμάτευση στις αγορές, την εκκαθάριση, τις συλλογικές επενδύσεις, τις ειδικότερες υποχρεώσεις συμμόρφωσης κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών).

Ταυτότητα σεμιναρίου:
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
30/09/2022
Έναρξη προγράμματος: 10/10/2022
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα : Τρίτη και Πέμπτη, 17:00-21:00

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τις αιτήσεις και τις εγγραφές, παρακαλώ δείτε ΕΔΩ

 

 


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ