Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Δημοσιεύτηκε η ετήσια έκθεση της ESMA για την εφαρμογή των Αποδεκτών Πρακτικών Αγοράς

29 Ιανουαρίου 2019

Στις 16 Ιανουαρίου 2019, η ESMA (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της σχετικά με την εφαρμογή των Αποδεκτών Πρακτικών Αγοράς (ΑΠΑ) σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση Αγοράς (MAR). Η έκθεση αυτή παρέχει μια γενική επισκόπηση της καθιέρωσης και εφαρμογής των ΑΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην έκθεση γίνεται αναφορά στις ΑΠΑ που έχουν θεσπιστεί με βάση τον Κανονισμό MAR και οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την εφαρμογή του Κανονισμού, καθώς και στις ΑΠΑ που καθιερώθηκαν μετά τον Κανονισμό MAR. Οι Αποδεκτές Πρακτικές Αγοράς αποτελούν μια άμυνα απέναντι στους ισχυρισμούς περί χειραγώγησης της αγοράς. Ειδικά οι συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές που διεξάγονται για νόμιμους λόγους και σύμφωνα με μια καθιερωμένη ΑΠΑ, δεν συνιστούν χειραγώγηση της αγοράς.

Η έκθεση περιγράφει το γενικό νομοθετικό πλαίσιο για την προσαρμογή των ΑΠΑ βάσει του Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς, καθώς και την γνωμοδότηση της ESMA με τίτλο "Σημεία σύγκλισης των Αποδεκτών Πρακτικών Αγοράς βάσει του Κανονισμού MAR στις συμβάσεις ρευστότητας".

Στην έκθεση προσδιορίζονται επιπλέον οι Αποδεκτές Πρακτικές Αγοράς που έχουν θεσπιστεί με βάση την Οδηγία για την Κατάχρηση της Αγοράς και οι οποίες ήταν ήδη σε ισχύ όταν εφαρμόστηκε ο Κανονισμός για την Κατάχρηση της Αγοράς, καθώς επίσης και οι Αποδεκτές Πρακτικές Αγοράς που θεσπίστηκαν μετά από τον Κανονισμό. (Σημείωση: Για την Ελλάδα, δεν αναφέρονται θεσπισμένες Αποδεκτές Πρακτικές Αγοράς).

Όσον αφορά την εφαρμογή των ΑΠΑ, τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν στην έκθεση αφορούν τις Αποδεκτές Πρακτικές Αγοράς που καθορίστηκαν σύμφωνα με:

• την Οδηγία για την Κατάχρηση της Αγοράς και οι οποίες στην συνέχεια καταργήθηκαν από την αρμόδια εθνική αρχή μετά τις 3 Ιουλίου 2016•
• την Οδηγία για την Κατάχρηση της Αγοράς και οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν και μετά από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας έκθεσης, και
• τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς.

Στα συμπεράσματα της έκθεσης περιέχονται οι θέσεις της ESMA για την εφαρμογή των Αποδεκτών Πρακτικών Αγοράς μαζί με συστάσεις προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές, ενώ ταυτόχρονα εκφράζονται περαιτέρω προβληματισμοί σχετιζόμενοι με τις Αποδεκτές Πρακτικές Αγοράς που αφορούν τις συμβάσεις ρευστότητας.

Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη έκθεση ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο.


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ