Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Επιστολή για την έκτακτη δημοσίευση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών του γ’ τριμήνου 2020 από τις εισηγμένες

1 Δεκεμβρίου 2020

Η Επιτροπή Κεφαλααιαγοράς (ΕΚ), με γνώμονα την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση της COVID-19, καλεί τους εκδότες με επιστολή που έστειλε στις 18.11.2020 να ενημερώσουν το επενδυτικό κοινό με ανακοίνωσή τους μέχρι τις 15.12.2020 για το πώς διαμορφώνονται θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη τους, όπως ενδεικτικά:

«α) τα έσοδα από τις πωλήσεις, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT), και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), για το γ' τρίμηνο της χρήσης 2020 και σε σωρευτική βάση, καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη της περσινής περιόδου και β) σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση ή/ και κεφαλαιακή διάρθρωση, καθώς και λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά το γ' τρίμηνο της χρήσης 2020».

Η ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ., έχοντας πλήρη επίγνωση των αρνητικών συνεπειών που προκύπτουν για τις εισηγμένες μας από την σύνταξη μιας τέτοιας ανακοίνωσης, έστειλε σήμερα αναλυτική επιστολή στην ΕΚ, καλώντας την είτε να στείλει επιστολή στις εταιρείες στην οποία θα διευκρινίζεται ότι η συμμόρφωσή τους εν προκειμένω είναι προαιρετική είτε να προβεί στην ανάκληση της επιστολής της 18ης Νοεμβρίου.


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ