Ροή εξελίξεων Παγκόσμιοι δείκτες

Login:
  Login
  site map | επικοινωνία
  αναζήτηση
   
 
Τα νέα μας

Taxonomy Regulation

24 Φεβρουαρίου 2022

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2020/852 της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 (γνωστός ως Κανονισμός Ταξινομίας/Taxοnomy Regulation) τέθηκε σε ισχύ το καλοκαίρι του 2021. Σκοπός του Κανονισμού είναι να θέσει τα κριτήρια με τα οποία προσδιορίζεται αν μια οικονομική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται περιβαλλοντικά βιώσιμη, προκειμένου στη συνέχεια να προσδιοριστεί ο βαθμός στον οποίο μία επένδυση είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη. Απώτερος στόχος  είναι οι τελικοί επενδυτές να γνωρίζουν και να κατανοούν τον βαθμό περιβαλλοντικής βιωσιμότητας κάθε επένδυσης. Η εν λόγω ενημέρωση των επενδυτών διενεργείται τόσο μέσω των σχετικών πληροφοριών που δημοσιοποιούν οι ίδιες οι επιχειρήσεις, όσο και μέσω των πληροφοριών που οι διαχειριστές κεφαλαίων και οι θεσμικοί επενδυτές που διαθέτουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα δημοσιοποιούν ως προς τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο χρησιμοποιούν τα κριτήρια για τις περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες για τον καθορισμό της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των επενδύσεών τους (η άντληση των εν λόγω στοιχείων γίνεται και από τη δημοσιοποίηση πληροφοριών εκ μέρους των επιχειρήσεων).

Ο Κανονισμός Ταξινομίας εφαρμόζεται :

α) στα μέτρα που θεσπίζουν τα κράτη μέλη ή η Ένωση που επιβάλλουν απαιτήσεις για τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές ή στους εκδότες όσον αφορά χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή εταιρικά ομόλογα τα οποία διατίθενται ως περιβαλλοντικά βιώσιμα,

β) σε συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές οι οποίοι διαθέτουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα και 

γ) σε επιχειρήσεις που υπόκεινται στην υποχρέωση δημοσίευσης μη χρηματοοικονομικής κατάστασης ή ενοποιημένης μη χρηματοοικονομικής κατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 19α ή το άρθρο 29α της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 68), αντίστοιχα. Πρόκειται, δηλαδή σε ό,τι αφορά τις ελληνικές εταιρίες για τις εταιρίες των άρθρων 151 και 154 του ν. 4548/2018 και ειδικότερα για μεγάλες ανώνυμες εταιρίες ή τις μητρικές ανώνυμες εταιρίες μεγάλου ομίλου που αποτελούν οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος (κατά την έννοια του ν. 4308/2014) και οι οποίες, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, υπερβαίνουν το μέσο αριθμό των πεντακοσίων (500) εργαζομένων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους και το σύνολο του ενεργητικού τους υπερβαίνει τα €20εκ., ή οι συνολικές καθαρές πωλήσεις τους υπερβαίνουν τα €40εκ. κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους, 

και θέτει τους ακόλουθους έξι περιβαλλοντικούς στόχους:

α) μετριασμός της κλιματικής αλλαγής·

β) προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·

γ) βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων·

δ) μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία·

ε) πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης·

στ) προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.


Σημειώνεται ότι με την ταξινομία της ΕΕ δημιουργείται μια κοινή γλώσσα την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι επενδυτές όταν επενδύουν σε οικονομικές δραστηριότητες που έχουν σημαντικό θετικό αντίκτυπο στο κλίμα και το περιβάλλον, ενώ, παράλληλα, εισάγονται υποχρεώσεις γνωστοποίησης για τις επιχειρήσεις και τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι υποχρεώσεις δημοσιοποίησης που προβλέπονται στον Κανονισμό συμπληρώνουν τους κανόνες δημοσιοποίησης σχετικά με τη βιωσιμότητα που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και έχουν ως στόχο να ενισχυθεί η διαφάνεια και να παρασχεθεί αντικειμενικό σημείο σύγκρισης από τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές στους τελικούς επενδυτές σχετικά με την αναλογία των επενδύσεων που χρηματοδοτούν περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. 


Ειδικά ως προς την υποχρέωση δημοσιοποίησης του άρθρου 8 του Κανονισμού, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών) εξέδωσε στις 22.02.2022 κείμενο ερωτήσεων – απαντήσεων (Q&As) για την ενημέρωση των εισηγμένων εταιριών ως προς την εφαρμογή του άρθρου 8 και των προβλεπόμενων σε αυτό γνωστοποιήσεων. Σύμφωνα με το εν λόγω έντυπο, στις υποχρεώσεις του ανωτέρω άρθρου 8 υπόκεινται όλες οι μεγάλες εισηγμένες εταιρίες που πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 151 και 154 του ν. 4548/2018, δηλαδή αυτές που υπερβαίνουν το μέσο αριθμό των 500 εργαζομένων κατά τη διάρκεια του 2021 και το σύνολο του ενεργητικού τους υπερβαίνει τα €20εκ. ή οι συνολικές καθαρές πωλήσεις τους υπερβαίνουν τα €40εκ. την 31.12.2021. 
Διευκρινίζεται ότι οι ερωτήσεις – απαντήσεις της ΕΚ βασίζονται  στις αντίστοιχες επικαιροποιημένες (Ιανουάριος 2022) ερωτήσεις – απαντήσεις (Q&As) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αναλυτικά το κείμενο ερωτήσεων-απαντήσεων (Q&As) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορείτε να δείτε εδώ.
Αναλυτικά το κείμενο ερωτήσεων-απαντήσεων (Q&As) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορείτε να δείτε εδώ.


 
  Εκτύπωση σελίδας   Αποστολή με e-mail

 
     
 
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.
Τηλ: 210.3641742 | 210.3641831 - Fax: 210.3641628
designed by Creative Marketing S.A.
powered by OSMIUM™
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

 


 


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ